Start: 2/2/2023 12:01:33 PMEnd: 2/2/2023 12:01:34 PM >> 573

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

634

دانلود:

184

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ضرورت نوسازی اقتصادی از نگاه مطبوعات 1304 - 1300 هـ. ش

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 48

چکیده

 در سال های نخست قرن 13هجری/ 19میلادی, با شکست ایران در جنگ با روسیه و ورود ایران به چرخه نظام سرمایه داری غرب, اقتصاد ایران در بخش های کشاورزی, تجارت و صنایع دستی با بحران مواجه شد. با برقراری نظام مشروطه, طرح نوسازی اقتصادی در دستور کار مشروطه خواهان قرار گرفت, لیکن بحران های سیاسی ـ اجتماعی عصر مشروطه و اشغال ایران در سال های جنگ جهانی اول مانع از تداوم نوسازی در ساختار اقتصادی ایران شد. پس از کودتای 1299, لزوم نوسازی اقتصادی و نقش پول در نوسازی کشور مورد توجه روشنفکران تجددخواه قرار گرفت. در این راستا پیشنهاداتی در مطبوعات دوره مورد نظر در زمینه رونق کشاورزی, بهبود تجارت, ارتقا صنعت و واگذاری امتیاز به سرمایه گذاران خارجی مطرح گردید. بر این اساس در مقاله حاضر به بررسی و بازخوانی برخی از پیشنهادات مندرج در مطبوعات سال های 1300 تا 1304 هـ. ش در خصوص لزوم نوسازی ارکان اقتصاد ایران پرداخته شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی