مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات تاریخ فرهنگی (پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ) | سال:1390 | دوره:3 | شماره:9 | صفحه شروع:69 | صفحه پایان:87

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

160

دانلود:

147

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کارکردهای فرهنگی و سیاسی طراز در دوره سلجوقی

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 87

چکیده

 یکی از صنایع اصلی در دوره سلجوقی که همراه با سایر صنایع و فنون به رشد و شکوفایی رسید, صنعت و هنر نساجی است. فعالیت در بخش قابل توجهی از این صنعت وابسته به تولیدات طراز و تشکیلات مرتبط با آن صورت می گرفته است که در زندگی مردم عادی و حکومتی تاثیر بسزایی داشته است. طراز بعنوان ردای تجلیلی یا ردای عزت و افتخار و یکی از نشانه های خلع ید حکام از قدرت محسوب می شده, لذا از ارزش سیاسی بالایی برخوردار بوده است. بر این اساس نقوش مختلفی با مضامینی که اغلب با آرزوی بقا برای خلیفه یا حاکم و یا دعا و آیات قرآن بوده, اکثرا با الیاف طلایی بر روی زمینه بافت های تافته وتاپستری نقش می شده است. پژوهش حاضر با ارائه نمونه هایی از طرازهای دوره سلجوقی و بررسی طرازهای فرهنگ های همزمان, به مطالعه ویژگی های اصلی آنها, شامل نقوش و مضامین بکار رفته بر روی طراز, نوع تکنیک بافت, الیاف مصرفی و همچنین مراکز بافت طرازهای سلجوقی می پردازد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID