مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پایش | سال:1391 | دوره:11 | شماره:5 | صفحه شروع:661 | صفحه پایان:668

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

155

دانلود:

107

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

دیدگاه زنان نسبت به روش های مدرن پیشگیری از بارداری: یک مطالعه کمی

صفحات

 صفحه شروع 661 | صفحه پایان 668

چکیده

نزدیکی منقطع با میزان بالایی از حاملگی ناخواسته و عوارض همراه است؛ از همین رو به منظور برنامه ریزی مداخلات آموزشی مؤثر, این مطالعه دیدگاه زنان استفاده کننده از روش نزدیکی منقطع را درباره روش های مدرن پیشگیری از بارداری تعیین می نماید.در مرحله اول, مطالعه به صورت کیفی و از طریق مصاحبه فردی با 50 نفر از افراد واجد شرایط انجام شد. در مرحله دوم, مطالعه مقطعی در مورد 300 نفر از زنان مراجعه کننده که تحت پوشش مراکز بهداشتی ـ درمانی غرب تهران بودند به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای صورت گرفت. در هر دو مرحله که اطلاعات از زنان شرکت کننده که تمایل به بارداری نداشته و از نزدیکی منقطع استفاده می کردند, جمع آوری و از آمار توصیفی برای تحلیل اطلاعات استفاده شد.افراد مورد مطالعه در 70.7 درصد موارد سابقه به کارگیری روش های پیشگیری از بارداری مدرن را ذکر کردند. شایع ترین منبع کسب اطلاعات در مورد روش های پیشگیری از بارداری, کارمندان بهداشتی و یا منابع غیررسمی بود. 34 درصد از زنان, روش های پیشگیری از بارداری اورژانس را می شناختند. 37.2درصد از حاملگی های ناخواسته مربوط به استفاده از روش نزدیکی منقطع بود. باورهای شایع در ارتباط با قرص به ترتیب شامل وقوع بیماری های اعصاب (79.3 درصد), چاقی (74.7 درصد) و خونریزی نامنظم (72.7 درصد) بوده و در ارتباط با دستگاه درون رحمی خونریزی نامنظم (57.0 درصد), عفونت (34.3 درصد) و درد (24.7 درصد) ذکر شد. در مورد کاندوم, وقوع حاملگی (37.7 درصد) و در مورد آمپول خونریزی نامنظم (24.0 درصد) گزارش گردید.برنامه ریزی جهت ارائه اطلاعات درباره روش های پیشگیری ازبارداری توسط منابع معتبر در تصحیح باورهای غلط مؤثر است. شناخت به موقع عوارض روش های مدرن پیشگیری از بارداری و مشاوره مناسب برای رفع آنها می تواند در تداوم به کارگیری روش ها مؤثر باشد. نگرش مثبت نسبت به نزدیکی منقطع ضرورت ارائه آموزش های لازم را درزمینه استفاده صحیح از روش مذکور ایجاب می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID