مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های بالینی دامپزشکی | سال:1389 | دوره:1 | شماره:2 (پیاپی 2) | صفحه شروع:89 | صفحه پایان:94

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

97

دانلود:

104

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر دوز بیشینه و کمینه آتروپین بر مولفه Fractional Shortening در اکوکاردیوگرافی خرگوش

صفحات

 صفحه شروع 89 | صفحه پایان 94

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID