مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: رفتار حرکتی (پژوهش در علوم ورزشی) | سال:1389 | دوره:2 | شماره:5 | صفحه شروع:43 | صفحه پایان:56

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

215

دانلود:

91

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر آرایش تمرین (تداخل زمینه ای) بر اکتساب، یادداری و انتقال تکلیف پیش بینی زمان بندی انطباقی

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 56

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID