video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,041

دانلود:

215

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوامل تاثیرگذار بر تراکم پزشکان عمومی و متخصص در شهرستان های کشور

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 14

چکیده

 مقدمه: توزیع عادلانه پرسنل شاغل در حوزه بهداشت و درمان به ویژه پزشکان از عوامل تعیین کننده میزان دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی بوده و این توزیع عادلانه نقش اساسی در تحقق اهداف بلندمدت سند چشم انداز کشور در حوزه سلامت دارد. این مطالعه جهت تعیین عوامل تاثیرگذار بر تراکم پزشکان عمومی و متخصص در شهرستان های کشور انجام گردیده است.روش پژوهش: این پژوهش از نوع تحلیلی بود و به صورت مقطعی انجام گردید. جامعه پژوهش شامل تمام پزشکان منخصص و عمومی استان هایی بود که داده های آماری آن ها در سال 1385 در سایت مرکز آمار ایران وجود داشت. 147 شهرستان از میان کل شهرستان های کشور به طور تصادفی انتخاب شدند. جهت تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات معمولی با نرم افزار Eviews 6 استفاده شد.یافته ها: مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر تراکم پزشکان عمومی به ترتیب نسبت شهرنشینی (1.35-), تعداد تخت بیمارستان دولتی (0.37) و تعداد تخت بیمارستان خصوصی (0.21) بود و مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر تراکم پزشکان متخصص به ترتیب عبارت بودند از تعداد تخت بیمارستان دولتی (0.75), تعداد تخت بیمارستان خصوصی (0.51) و میزان جمعیت (0.28).نتیجه گیری: تمرکز بیشتر منابع سلامت دولتی و خصوصی هر دو منجر به تراکم بالاتر پزشک در آن ناحیه خواهد شد. توزیع پزشکان عمومی بیشتر از هر چیز تحت تاثیر دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارت بهداشت می باشد. در سیاست گذاری جهت توزیع عادلانه پزشکان توجه به این نکات و همچنین میزان کشش پذیری تراکم پزشکان نسبت به این عوامل سودمند و ضروری است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  والی، لیلا، کافیان تفتی، علیرضا، صوراسرافیل، اقدس، و عطاالهی، فاطمه. (1393). عوامل تاثیرگذار بر تراکم پزشکان عمومی و متخصص در شهرستان های کشور. مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت)، 5(3 (پیاپی 13))، 7-14. SID. https://sid.ir/paper/232349/fa

  Vancouver: کپی

  والی لیلا، کافیان تفتی علیرضا، صوراسرافیل اقدس، عطاالهی فاطمه. عوامل تاثیرگذار بر تراکم پزشکان عمومی و متخصص در شهرستان های کشور. مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت)[Internet]. 1393؛5(3 (پیاپی 13)):7-14. Available from: https://sid.ir/paper/232349/fa

  IEEE: کپی

  لیلا والی، علیرضا کافیان تفتی، اقدس صوراسرافیل، و فاطمه عطاالهی، “عوامل تاثیرگذار بر تراکم پزشکان عمومی و متخصص در شهرستان های کشور،” مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت)، vol. 5، no. 3 (پیاپی 13)، pp. 7–14، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/232349/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی