مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,137

دانلود:

300

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر برداشت شن و ماسه رودخانه ای بر تغییرپذیری ماهانه غلظت رسوب معلق

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 77

چکیده

 آگاهی از نوع, میزان و نحوه انتقال بار رسوبی در مقیاس های زمانی و مکانی متفاوت, به منظور پایش رفتار هیدرولیکی کانال و جریان متاثر از فعالیت های معدن کاوی و مدیریت مناسب تر برداشت شن و ماسه ضروری است. حال آن که ابعاد مختلف تاثیر بهره برداری معادن شن و ماسه و تغییرپذیری آنها در مقیاس های زمانی و مکانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر معادن واز علیا با برداشت شدت کم و به صورت سنتی, واز سفلی با برداشت نیمه صنعتی و با استفاده از ماشین آلات نیمه سنگین و معدن آلش رود با برداشت صنعتی و با استفاده از ماشین آلات سنگین در استان مازندران بر میزان غلظت بار معلق به صورت ماهانه از بهمن 1390 تا دی 1391 پرداخته است. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر, مقدار غلظت بار معلق در بالادست معدن واز علیا در ماه های خرداد, آذر, بهمن و اسفند به ترتیب 40, 5, 23 و 75 درصد در معدن واز سفلی در ماه های فروردین, مرداد و بهمن به ترتیب 2, 12 و 36 درصد و در معدن آلش رود نیز در ماه های اردیبهشت, خرداد و اسفند به ترتیب 71, 50 و 94 درصد نسبت به پایین دست افزایش و در دیگر ماه ها کاهش یافت. لذا مقدار غلظت بار معلق در شرایط فعالیت معدن و شدت برداشت, افزایش بیشتری نسبت به قبل از معدن داشت. همچنین, دامنه اثر محدود و حداکثر در حدود چند صد متری محل برداشت بر غلظت رسوبات معلق و قاعدتا هم زمان با مدت برداشت نیز مورد تائید قرار گرفت.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

صادقی، سیدحمیدرضا، قره محمودلی، سودابه، خالدی درویشان، عبدالواحد، خیرفام، حسین، کیانی هرچگانی، محبوبه، و سعیدی، پری. (1393). تاثیر برداشت شن و ماسه رودخانه ای بر تغییرپذیری ماهانه غلظت رسوب معلق. حفاظت منابع آب و خاک، 3(3)، 65-77. SID. https://sid.ir/paper/232202/fa

Vancouver: کپی

صادقی سیدحمیدرضا، قره محمودلی سودابه، خالدی درویشان عبدالواحد، خیرفام حسین، کیانی هرچگانی محبوبه، سعیدی پری. تاثیر برداشت شن و ماسه رودخانه ای بر تغییرپذیری ماهانه غلظت رسوب معلق. حفاظت منابع آب و خاک[Internet]. 1393؛3(3):65-77. Available from: https://sid.ir/paper/232202/fa

IEEE: کپی

سیدحمیدرضا صادقی، سودابه قره محمودلی، عبدالواحد خالدی درویشان، حسین خیرفام، محبوبه کیانی هرچگانی، و پری سعیدی، “تاثیر برداشت شن و ماسه رودخانه ای بر تغییرپذیری ماهانه غلظت رسوب معلق،” حفاظت منابع آب و خاک، vol. 3، no. 3، pp. 65–77، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/232202/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی