مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پایش | سال:1389 | دوره:10 | شماره:1 | صفحه شروع:39 | صفحه پایان:48

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

516

دانلود:

126

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

دیدگاه های مادران باردار، ماماها، متخصصان زنان و مامایی و متخصصان بیهوشی نسبت به روش زایمان: یک مطالعه کیفی

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 48

چکیده

 هدف از این پژوهش بررسی چندجانبه علل افزایش میزان زایمان سزارین در شهر شاهرود است. پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی است که جمع آوری اطلاعات از مادران باردار به روش بحث های گروهی, مصاحبه های فردی نیمه ساختار یافته توسط ماماها, متخصصان زنان ومامایی و متخصصان بیهوشی با استفاده از روش دلفی صورت گرفت. در تمامی مصاحبه ها و بحث های گروهی, صحبت های افراد با اجازه آنان ضبط و سپس روی کاغذ پیاده سازی شده و در نهایت از اطلاعات به دست آمده, موضوعات اصلی استخراج شده و کد گذاری شدند. در نهایت یافته های پژوهش تحت دو گروه اصلی «علل تمایل به زایمان به روش سزارین» و «علل تمایل به زایمان به روش طبیعی» از دیدگاه شرکت کنندگان در مطالعه دسته بندی شدند. یافته های اصلی در این مطالعه نشان دادند مهم ترین دلایل تمایل افراد به سزارین از دیدگاه شرکت کنندگان در پژوهش «ترس از درد زایمان» بود. سایر دلایل عبارت بودند از ترس پزشکان و ماماها از شکایات بیماران و مسایل قانونی متعاقب آن, توصیه اطرافیان, اطلاعات کم و باورهای نادرست زنان باردار در مورد روش های زایمانی, کاستی های مرتبط با ارایه خدمات به زنان باردار مانند فضای اتاق زایمان, تردد دانشجویان و مداخلات مختلف گروه های درگیر در امر زایمان و عدم تعامل مناسب افراد دست اندر کار درعمل زایمان با یکدیگر و در نهایت مواردی که تا حدودی بروز این مساله را «توجیه» می کرد مانند چاقی و عدم تناسب فیزیکی اندام زنان در دوران بارداری, افزایش سن اغلب زنان در شرایط کنونی به علت بالا رفتن سن ازدواج و پیشگیری های طولانی مدت از بارداری و بیشتر شدن بیماری های داخلی طی حاملگی, عدم تحرک و ورزش زنان طی بارداری. به هر حال, آنچه که در نتیجه گیری از این مطالعه می توان اظهار کرد وجود چرخه معیوبی از علل و عوامل است که اگرچه درخواست مادران به عنوان عامل اصلی شیوع این مشکل خود را نشان می دهد, اما در در واقع خواست و تمایل مادران به عنوان معلول این علل محسوب می شود؛ در حالی که باید ترویج زایمان طبیعی را از طرق دیگر مانند بهبود ارایه آموزش های موثر به مادران و همسران آنها, دردسترس قرار دادن گزینه های لازم برای انجام یک زایمان طبیعی بدون درد و عارضه, ارتقای سطح کیفیت خدمات مامایی طی درد زایمان و زایمان به همراه شفاف سازی وظایف ماما و متخصص زنان و زایمان در امر زایمان طبیعی و افزایش انگیزه گروه دخیل در امر زایمان طبیعی به وسیله رعایت شئون حرفه ای آنها گسترش داد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID