مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

911

دانلود:

230

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حساسیت سنجی مدل CSM-CERES-Maize نسبت به ظرفیت زراعی خاک برای شبیه سازی سرنوشت نیتروژن در نیمرخ خاک

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 13

چکیده

 ظرفیت زراعی (FC) از مهم ترین پارامترهای ورودی مدل های آب, خاک, گیاه و اتمسفر است که تعیین و اندازه گیری دقیق آن نیازمند صرف وقت و هزینه زیادی می باشد. هدف از این پژوهش آنالیز حساسیت مدل CSM-CERES-Maize نسبت به FC خاک در شبیه سازی غلظت نیترات و آمونیوم در لایه های مختلف خاک و اندام های گیاهی و همچنین میزان برداشت نیتروژن از خاک توسط گیاه است. بدین منظور آزمایش مزرعه ای بر روی ذرت علوفه ای سینگل کراس 704 در سال های 1382 و 1383 در جنوب تهران انجام شد. تیمارهای آبیاری شامل چهار سطح 0.7, 0.85, 1 و 1.13 تخلیه رطوبتی آب خاک و سه سطح کوددهی صفر, 150 و 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود. نتایج نشان داد که بر اثر تغییر 25 درصدی FC (افزایش و یا کاهش), غلظت نیترات خاک نسبت به مقدار پایه بین 7.17 و 96.75 درصد تغییر می کند. این مقدار برای غلظت آمونیوم خاک بین 33.31 و 139.01 درصد می باشد. مدل CERES در تخمین غلظت نیترات و آمونیوم خاک نسبت به تغییرات FC حساس بوده که این حساسیت در لایه های مختلف خاک متفاوت می باشد. این مدل در تعیین میزان معدنی شدن نیتروژن, نیتریفیکاسیون و همچنین غلظت نیتروژن در گیاه نسبت به تغییرات FC دارای حساسیت کمی می باشد. بدین ترتیب می توان گفت که با انتخاب درست و دقیق FC موجب کاهش عدم قطعیت در برآورد غلظت نیترات و آمونیوم در خاک می شود.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

ملکیان، راحله، و قیصری، مهدی. (1390). حساسیت سنجی مدل CSM-CERES-Maize نسبت به ظرفیت زراعی خاک برای شبیه سازی سرنوشت نیتروژن در نیمرخ خاک. حفاظت منابع آب و خاک، 1(2)، 1-13. SID. https://sid.ir/paper/232151/fa

Vancouver: کپی

ملکیان راحله، قیصری مهدی. حساسیت سنجی مدل CSM-CERES-Maize نسبت به ظرفیت زراعی خاک برای شبیه سازی سرنوشت نیتروژن در نیمرخ خاک. حفاظت منابع آب و خاک[Internet]. 1390؛1(2):1-13. Available from: https://sid.ir/paper/232151/fa

IEEE: کپی

راحله ملکیان، و مهدی قیصری، “حساسیت سنجی مدل CSM-CERES-Maize نسبت به ظرفیت زراعی خاک برای شبیه سازی سرنوشت نیتروژن در نیمرخ خاک،” حفاظت منابع آب و خاک، vol. 1، no. 2، pp. 1–13، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/232151/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی