مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله بین المللی ریاضیات صنعتی | سال:1392 | دوره:5 | شماره:3 | صفحه شروع:205 | صفحه پایان:216

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

186

دانلود:

87

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربردی از برنامه ریزی هدف برای هدف گذاری در صنعت خودرو ایران

صفحات

 صفحه شروع 205 | صفحه پایان 216

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID