video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

595

دانلود:

293

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی امکان رخداد گیر کردن ماشین حفاری مکانیزه تمام مقطع (TBM) مطالعه موردی پروژه مترو قم

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 13

چکیده

 حفاری تونل به وسیله ماشین (Tunnel Boring Machine) TBM در مقایسه با سایر روش های حفر و انفجار یک روش سریع و پرقدرت و همراه با نگهداری است. هر زمان که همگرایی (Convergence) تونل به اندازه قابل توجهی نسبت به سینه کار برسد باعث بروز مشکلاتی می شود و در مدت زمان کوتاهی باعث ایجاد فشار و تراکم (Jamming) روی TBM می شود. برآورد (Estimation) فشار نگهداری لازم برای پایداری جبهه کار حفاری (Front Excavation)یکی از مهم ترین عوامل بر راندمان ماشین حفاری در زمین های خاکی است. در این پژوهش فشار (Pressure) موردنیاز برای پایداری سینه کار با استفاده از روش های تحلیلی (Analytical)و تجربی (Empirical)و عددی (Numerical) بررسی شده است و همچنین نتایج این روش ها با هم مقایسه شد. به منظور مدل سازی عددی از نرم افزار اجزاء محدود سه بعدی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل ها نشان داد که فشار لازم برای پایداری جبهه کار تونل در روش لکا و دورمیکس (Leca and Dormiux) تا حدی به مدل سازی عددی (Numerical Modeling) نزدیک تر است. با استفاده از این روش ها به منظور بررسی تأثیر پارامتر-های مختلف روی فشار سینه کار, آنالیز حساسیت (Sensitivity Analysis)روی این پارامترها صورت گرفته است و مشخص شد که چسبندگی بیش ترین تأثیر را در فشار نگهداری جبهه کار دارد و پارامتر های نسبت روباره به قطر(C/D), تأثیر کمتری روی فشار نگهداری جبهه کار تونل دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  موحدی، فهمیه، سلطانی، فضل اله، جلالی فر، حسین، و محمدی، حمید. (1398). بررسی امکان رخداد گیر کردن ماشین حفاری مکانیزه تمام مقطع (TBM) مطالعه موردی پروژه مترو قم. مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، 8(1 )، 1-13. SID. https://sid.ir/paper/231592/fa

  Vancouver: کپی

  موحدی فهمیه، سلطانی فضل اله، جلالی فر حسین، محمدی حمید. بررسی امکان رخداد گیر کردن ماشین حفاری مکانیزه تمام مقطع (TBM) مطالعه موردی پروژه مترو قم. مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی[Internet]. 1398؛8(1 ):1-13. Available from: https://sid.ir/paper/231592/fa

  IEEE: کپی

  فهمیه موحدی، فضل اله سلطانی، حسین جلالی فر، و حمید محمدی، “بررسی امکان رخداد گیر کردن ماشین حفاری مکانیزه تمام مقطع (TBM) مطالعه موردی پروژه مترو قم،” مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، vol. 8، no. 1 ، pp. 1–13، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/231592/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی