مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,697

دانلود:

782

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تجزیه بیان ژن به روش توالی یابی RNA

صفحات

 صفحه شروع 617 | صفحه پایان 625

چکیده

 رمزگشایی توالی DNA برای همه شاخه های علوم زیستی, حیاتی است. توالی یابی نسل جدید (NGS), رویکردی متفاوت در توالی یابی است که تحولی عظیم در علم زیست شناسی ایجاد کرده و جنبه های مختلفی از مطالعات در سطح ژنوم, ترنسکریپتوم, اپی ژنوم و متاژنوم را پوشش می دهد. در مقایسه با روش های سنتی, نسل جدید توالی یابی, با فراهم کردن پوشش بالای ژنومی, تفکیک پذیری در حد تک تک جفت بازها و رفع معایب نسل اول توالی یابی (توالی یابی سانگر), روشی با کارآیی بالا برای آنالیز اطلاعات ژنومی و ترنسکریپتومی است. استفاده از نسل جدید توالی یابی برای بررسی ترنسکریپتوم موجودات زنده مدل و غیرمدل از سال های 2005 و 2006 پس از تجاری شدن دستگاه های شرکت های مختلف مثل ABI/SOLiD Illumina, Roch/454 Life Science و Solexa آغاز شده است. در سال های اخیر تکنیک توالی یابی RNA برای شناسایی ژن های مرتبط با فرآیندهای رشدونموی و بررسی الگوهای بیان آنها در پاسخ به انواع تنش های زیستی و غیرزیستی, در اندام ها و مراحل متعدد رشدی در موجودات مختلف و همچنین میزان بیان ژن ها, تفکیک ایزوفرم های مختلف از یکدیگر, شناسایی امتزاج ژن ها, یافتن چندشکلی های تک نوکلئوتیدی (SNP), عناصر تکراری, وقایع اتصال جایگزین, پیداکردن اسیدهای ریبونوکلئیک غیررمزگر, پیداکردن اگزون های ژنی و رونوشت های جدید, مناطق غیرترجمه شونده (UTR), جهش های پیکری و غیره, به طور گسترده استفاده می شود. روش توالی یابی RNA شامل شناسایی نمونه های زیستی مناسب, استخراج RNAکل, غنی سازی RNAهای غیرریبوزومی, تبدیل RNA به cDNA و ساخت کتابخانه های توالی یابی, انتخاب قطعات براساس اندازه, اضافه کردن لینکرها, استفاده از توالی یاب ها یا پلت فرم های با توان عملیاتی بالا به منظور تولید صدها میلیون خوانش کوتاه, استفاده از نرم افزارهای خاصی به منظور کنترل کیفیت و تطابق خوانش ها با ژنوم مرجع یا ترنسکریپتوم, نقشه بردای و آنالیزهای پایین دستی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شریفی علیشاه، معصومه، درویش زاده، رضا، پیری کشتیبان، یاسر، حسن پور، کریم، و احمدآبادی، محمد. (1398). تجزیه بیان ژن به روش توالی یابی RNA. زیست فناوری، 10(4 )، 617-625. SID. https://sid.ir/paper/231263/fa

  Vancouver: کپی

  شریفی علیشاه معصومه، درویش زاده رضا، پیری کشتیبان یاسر، حسن پور کریم، احمدآبادی محمد. تجزیه بیان ژن به روش توالی یابی RNA. زیست فناوری[Internet]. 1398؛10(4 ):617-625. Available from: https://sid.ir/paper/231263/fa

  IEEE: کپی

  معصومه شریفی علیشاه، رضا درویش زاده، یاسر پیری کشتیبان، کریم حسن پور، و محمد احمدآبادی، “تجزیه بیان ژن به روش توالی یابی RNA،” زیست فناوری، vol. 10، no. 4 ، pp. 617–625، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/231263/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی