مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش علف های هرز
سال:1391 | دوره:4 | شماره:2
صفحه شروع:63 | صفحه پایان:76

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

180

دانلود:

81

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه مدیریت تلفیقی علف های هرز با تاکید بر اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 76

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.