مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,566

دانلود:

617

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مفهوم اجتماعی شهر از منظر متون و تعالیم اسلامی

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 40

چکیده

 واژه «شهر اسلامی», سابقه تاریخی و علمی گسترده و طولانی دارد. تحقیقات فراوانی در این زمینه به ویژه از سوی شرق شناسان غربی صورت پذیرفته است. علت اصلی همه آن مطالعات به تفاوت های موجود بین شهرهای غربی و شهرهای واقع در سرزمین های اسلامی بر می گردد. شرایط اجتماعی و اقتصادی شهر اسلامی و ساخت کالبدی متاثر از آن شرایط از جمله بنیادی ترین تضادهایی هستند که در شهر اسلامی و شهرهای هم عصر آن در دنیای غرب به ویژه اروپای غربی, حاکم بوده اند. مطالعات گسترده ای توسط جغرافیدانان در زمینه ویژگی های شهر اسلامی انجام شده است. این تحقیق نیز در راستای مطالعات مذکور, ماهیت شهر اسلامی را از درون متون و تعالیم اسلامی مورد واکاوی قرار داده است. این مقاله تلاش نموده تا به این سوال کلیدی پاسخ دهد که چرا در خصوص ساختار یک واقعیت پیچیده به اسم شهرهای اسلامی در مقایسه با سایر شهرهای غربی هم عصر خویش, مطالعه و تحقیق به عمل آمده است؟ و دریابد که متون و تعالیم اسلامی چه ویژگی هایی را برای یک شهر بر شمرده است. روش تحقیق در این مقاله, روش مروری - فراتحلیلی است. داده های مورد استفاده در آن از آن دسته از متون و کتب اسلامی که از سندیت و اعتبار لازم برخوردارند (قرآن و احادیث), استخراج شده است. محدوده مطالعاتی این مقاله را می توان تمامی شهرهای اسلامی دانست. چون هر جا که دین اسلام در آن جاری است, به طور قطع الگوی شهرنشینی و ریخت شناسی شهری نیز, متاثر از آن خواهد بود.در پایان دریافتیم که در منابع جهان بینی اسلامی, ویژگی ها و شرایط خاصی برای یک سکونتگاه انسانی برشمرده شده است. در واقع دین اسلام بیش از آنکه به دنبال ارائه ساخت کالبدی مشخصی از شهر باشد بیشتر به دنبال مفهوم خاصی از شهرنشینی می باشد. مفهومی که عوامل زیر یعنی امنیت فراگیر در تمامی زوایای زیست در یک شهر, آزادی بیان و عقیده, تجلی تعالیم و ارزشهای والای اسلامی در ساخت کالبدی شهر, پایداری و تعامل با محیط زیست, تجارت پاک و سالم و فقدان دروغ و گناه در شهر اسلامی, آن را تعریف می نماید.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

فرجام، رسول، سلیمانی مقدم، هادی، و چاوشی، اسماعیل. (1390). مفهوم اجتماعی شهر از منظر متون و تعالیم اسلامی. برنامه ریزی منطقه ای، 1(2)، 27-40. SID. https://sid.ir/paper/230771/fa

Vancouver: کپی

فرجام رسول، سلیمانی مقدم هادی، چاوشی اسماعیل. مفهوم اجتماعی شهر از منظر متون و تعالیم اسلامی. برنامه ریزی منطقه ای[Internet]. 1390؛1(2):27-40. Available from: https://sid.ir/paper/230771/fa

IEEE: کپی

رسول فرجام، هادی سلیمانی مقدم، و اسماعیل چاوشی، “مفهوم اجتماعی شهر از منظر متون و تعالیم اسلامی،” برنامه ریزی منطقه ای، vol. 1، no. 2، pp. 27–40، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/230771/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی