Start: 2/2/2023 11:21:51 AMEnd: 2/2/2023 11:21:53 AM >> 131

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

247

دانلود:

55

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر بانکداری الکترونیک در کاهش سفرهای درون شهری (نمونه موردی : بخش مرکزی شهر زنجان)

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 28

چکیده

 رشد و گسترش روزافزون فناوری ارتباطات, انقلابی را در ابعاد مختلف زندگی انسان ها و عملکرد سازمان ها ایجاد کرده است. این فناوری, کارکرد و نگرش افراد, سازمان ها و دولت ها را دگرگون ساخته و باعث ایجاد صنایع نوین, مشاغل جدید و خلاقیت در انجام امور گردیده است. با توجه به اهمیت موضوع بانکداری الکترونیک و روند صعودی آن در ایران, در این مقاله سعی شده است به بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک در میزان کاهش سفرهای درون شهری در محدوده بخش مرکزی شهر زنجان پرداخته شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی است, جمع آوری داده ها به صورت میدانی (تهیه پرسشنامه و مطالعه میزان مراجعه حضوری افراد به بانک های موجود در مرکز شهر زنجان) بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که: اکثر مراجعات به مرکز شهر زنجان به منظور انجام خدمات بانکی در ساعات اوج, سبب افزایش ترافیک در بخش مرکزی شهر گردیده و این امر هزینه های اقتصادی زیادی بر جامعه تحمیل کرده است و اگر چنانچه هزینه هایی چون آلودگی هوا, استهلاک خودرو, تجهیز زیرساخت ها و ... بر این رقم بیفزاییم, بی تردید رقم بسیار بالایی خواهد شد. بنابراین می توان با رونق بانکداری الکترونیک سبب کاهش مراجعه شهروندان و شاهد بهبود نسبی ترافیک شهری و کاهش هزینه ها در شهر زنجان باشیم.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی