مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,130

دانلود:

437

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شبیه سازی و مقایسه دو نوع آنتن کوچک بسیارکم حجم بسیارپهن باند تیغه ای شکل

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 69

چکیده

 در این مقاله دو نوع آنتن کوچک بسیار پهن باند با ساختار تیغه ای شکل ارائه و مقایسه می گیرد. ساختار اول متشکل از یک تیغه تشعشعی با عنصر تلفاتی در محل تغذیه است. ساختار دوم از یک خط پیچ دار تشکیل شده که خود به عنوان یک بار برای آنتن مونوپل تلقی می گردد. آنتن مذکور در سه ناحیه با عناصر های فشرده RLC موازی که برای رسیدن به بیشترین بهره و تلف برگشتی بهینه سازی شده اند , بارگذاری شده است. شکل ظاهری آنتن مانند آنتن های مونوپل تیغه ای با ضخامتی بسیار کم می باشد و به صورت مدار چاپی یک رو ساخته شده است. ابعاد هر دو آنتن 76x22cm (معادل 0.076lx0.022lx0.00015l در پایین ترین فرکانس) و ابعاد صفحه زمین آن 50x25cm می باشد. نشان داده شده است که مشخصات آنتن دوم نسبت به آنتن اول که تیغه ای با همین ابعاد است, بسیاربهتر و مخصوصا در ابتدای باند مناسب تر است. مزیت ساختار دوم نیل به بهره مناسب و حذف چاله های گینی در جهت خط دید با وجود ابعاد کوچک و تطبیق در باند فرکانسی وسیع 30-500MHz می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بصائری، داوود، رضوی، سیدمحمدجواد، و محسنی ارمکی، سیدحسین. (1395). شبیه سازی و مقایسه دو نوع آنتن کوچک بسیارکم حجم بسیارپهن باند تیغه ای شکل. صنایع الکترونیک، 7(2)، 63-69. SID. https://sid.ir/paper/229688/fa

  Vancouver: کپی

  بصائری داوود، رضوی سیدمحمدجواد، محسنی ارمکی سیدحسین. شبیه سازی و مقایسه دو نوع آنتن کوچک بسیارکم حجم بسیارپهن باند تیغه ای شکل. صنایع الکترونیک[Internet]. 1395؛7(2):63-69. Available from: https://sid.ir/paper/229688/fa

  IEEE: کپی

  داوود بصائری، سیدمحمدجواد رضوی، و سیدحسین محسنی ارمکی، “شبیه سازی و مقایسه دو نوع آنتن کوچک بسیارکم حجم بسیارپهن باند تیغه ای شکل،” صنایع الکترونیک، vol. 7، no. 2، pp. 63–69، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/229688/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی