مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

406

دانلود:

43

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارائه دو تابع جدید فعال ساز برای شبکه های عصبی مصنوعی با مقادیر مختلط و کاربرد آن ها در مسائل با مقادیر حقیقی

نویسندگان

قربانی نژاد ابوذر

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 80

چکیده

 انتخاب تابع فعال ساز مناسب یکی از چالش های اصلی شبکه های عصبی با مقادیر مختلط می باشد. تابع فعال ساز انتخابی, باید دو شرط مشتق پذیری و کران دار بودن را داشته باشد. زمانی که از این شبکه ها برای حل مسائل با مقادیر حقیقی استفاده می شود, تابع فعال ساز وظیفه نگاشت از فضای مختلط به فضای حقیقی را نیز بر عهده دارد. در این مقاله دو تابع جدید فعال ساز برای شبکه های با مقادیر مختلط پیشنهاد شده است که شروط فوق را به خوبی تامین می کند. توابع فعال ساز پیشنهادی دارای چهار ناحیه اشباع بوده و بر خلاف پرسپترون دو لایه معمولی, توانایی حل مسائل جداناپذیر خطی را دارند. برای هر یک از توابع پیشنهادی, روابط اصلاح وزن استخراج شده و روند آموزش و تست شبکه عصبی شرح داده شده است. با استفاده از دو مجموعه داده تشخیص پزشکی, مربوط به بیماری های دیابت و سرطان سینه, عملکرد شبکه بر روی مسائل با مقادیر حقیقی مورد سنجش قرار گرفته و نشان داده شده است که شبکه عصبی مختلط با توابع پیشنهادی, ساختار ساده تر و سرعت همگرایی بالاتری نسبت به شبکه های چند لایه پرسپترون استاندارد دارند. میزان صحت تشخیص این شبکه ها, برای بیماری دیابت 80% و برای سرطان سینه 95% می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی