مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: صنایع الکترونیک
سال:1390 | دوره:2 | شماره:2 (پیاپی 6)
صفحه شروع:89 | صفحه پایان:105

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

155

دانلود:

84

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی مدار تعیین موقعیت بر مبنای آشکارساز نوری اثر جانبی به روش تاخیر زمانی و مقایسه آن با روش اختلاف ولتاژ

صفحات

 صفحه شروع 89 | صفحه پایان 105

چکیده

 استفاده از آشکارسازهای نوری چهار ربعی و اثر جانبی, دو روش مهم برای تعیین موقعیت یک جسم متحرک است. در این مقاله به طراحی و شبیه سازی مدار الکترونیک سامانه کنترل کننده و همچنین مقایسه روش جدید حالت تاخیر زمانی جریان بین الکترودها با حالت اختلاف ولتاژ بین الکترودهای آشکارسازهای حساس به موقعیت اثر جانبی پرداخته شده است. در این مقایسه چندین ویژگی مفید و منحصر به فرد از حالت تاخیردار نسبت به حالت اختلاف ولتاژ مشاهده می شود که از آن جمله می توان به خطی تر بودن پاسخ, مستقل بودن موقعیت از دامنه و فرکانس, تاثیرناپذیری پاسخ از روشنایی پس زمینه و عدم نیاز بهنجارسازی سیگنال اشاره کرد. همچنین در این مقاله, حالت تاخیر زمانی و اختلاف ولتاژ بر روی چند نوع آشکارساز اثرجانبی عملی بررسی و مقایسه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی