مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: صنایع الکترونیک
سال:1390 | دوره:2 | شماره:2 (پیاپی 6)
صفحه شروع:41 | صفحه پایان:57

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

97

دانلود:

72

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی مدار محافظ گیرنده مایکروویو با قابلیت تحمل توان بالا با استفاده از پارامترهای اسکترینگ

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 57

چکیده

 در این نوشته تکنیک جدیدی برای طراحی مدارات محافظ گیرنده بر اساس پارامترهای اسکترینگ بیان شده است. در این روش هدف رسیدن به بیشینه توان قابل تحمل است که معمولا برای رسیدن به این هدف نیاز به آنالیز توان و بهینه سازی آن می باشد. در این مقاله روشی ارائه شده که بدون نیاز به آنالیز توان و تنها با تحلیل پارامترهای S می توان مدار محافظی با قابلیت تحمل توان بالا و مشخصه بسامدی انتخابگر طراحی نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی