Start: 2/5/2023 2:30:17 AMEnd: 2/5/2023 2:30:18 AM >> 747

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

208

دانلود:

30

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی هزینه رفاهی ناشی از اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر هزینه های رفاهی مصرف کننده در ایران

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 80

کلیدواژه

شاخص های اندازه گیری رفاه (EVQ2
CV)Q2

چکیده

 در این مطالعه, با استفاده از شاخص های اندازه گیری هزینه رفاهی (EV, CV) و با بکارگیری تابع تقاضای AIDS به بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر روی هزینه رفاهی مصرف کنندگان در ایران می پردازد. داده های به کار گرفته شده شامل قیمت حامل های انرژی (بنزین, نفت سفید, نفت گاز, نفت کوره و گاز مایع), مقدار و سهم مصرف آن ها در بازه زمانی 1387-1353 می باشد. نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش در قیمت ها و یا همان واقعی کردن قیمت ها بر اساس سناریوی قیمتی پیشنهادی دولت منجر به کاهش %16.5 کاهش رفاه مصرف کنندگان در جامعه می شود و برای جبران درآمد افراد جامعه در راستای نیل به سطح رفاه اولیه بایستی سالانه مبلغ 510 هزار ریال پرداخت شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی