مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,042

دانلود:

255

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تغییرات خواص فیزیکی و تشریحی چوب و پوست گونه راش جنگل سیاهکل

صفحات

 صفحه شروع 189 | صفحه پایان 202

چکیده

 در این بررسی خواص فیزیکی و تشریحی چوب و پوست گونه راش جنگل سیاهکل 4 و تغییرات آنها در سه ارتفاع و محور شعاعی تنه درخت تحلیل شده است. تعداد سه درخت سالم راش در جنگل شنرود سیاهکل واقع در غرب لاهیجان قطع شده و از هر درخت سه دیسک از ارتفاع پایینی, میانی و بالایی تنه درخت (ارتفاع های 1 و 2 و 3) انتخاب گردید. نمونه های آزمونی برای اندازه گیری خواص مورد نظر یعنی رطوبت, جرم ویژه خشک, هم کشیدگی حجمی, طول الیاف, راندمان الیاف و نسبت طول به قطر الیاف(L/D) , بنابر استانداردISO-3131  از این دیسک ها تهیه شد و داده های حاصله مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت. نتایج این بررسی نشان می دهد که رطوبت چوب راش در محور شعاعی تغییرات کمی داشته, اما در محور طولی, در سه ارتفاع مورد بررسی, از زمین تا تاج افزایش می یابد. جرم ویژه خشک چوب در محور شعاعی از مغز تا پوست تغییرات کمی داشته و در سه ارتفاع از پایین به بالا کاهش می یابد. الگوی تغییرات هم کشیدگی حجمی بجز در ارتفاع 1 (دیسک پایینی) در محور شعاعی در دو ارتفاع دیگر از الگوی جرم ویژه خشک تبعیت می کند. منحنی تغییرات طول الیاف, راندمان و نسبت L/D چوب در سه ارتفاع و محور شعاعی تغییرات کمی را نشان می دهد. رطوبت, جرم ویژه خشک, هم کشیدگی حجمی و همچنین طول الیاف پوست راش در سه ارتفاع تنه, تغییرات کمی داشته, ولی راندمان الیاف پوست در بخش میانی تنه و نسبت L/D آن در پایین تنه بیشتر از قسمت های دیگر آن است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  رسام، غنچه، و دوست حسینی، کاظم. (1381). بررسی تغییرات خواص فیزیکی و تشریحی چوب و پوست گونه راش جنگل سیاهکل. منابع طبیعی ایران، 55(2)، 189-202. SID. https://sid.ir/paper/22870/fa

  Vancouver: کپی

  رسام غنچه، دوست حسینی کاظم. بررسی تغییرات خواص فیزیکی و تشریحی چوب و پوست گونه راش جنگل سیاهکل. منابع طبیعی ایران[Internet]. 1381؛55(2):189-202. Available from: https://sid.ir/paper/22870/fa

  IEEE: کپی

  غنچه رسام، و کاظم دوست حسینی، “بررسی تغییرات خواص فیزیکی و تشریحی چوب و پوست گونه راش جنگل سیاهکل،” منابع طبیعی ایران، vol. 55، no. 2، pp. 189–202، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/22870/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی