Start: 2/7/2023 3:33:35 PMEnd: 2/7/2023 3:33:35 PM >> 707

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

130

دانلود:

47

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر MgO و دما بر جدایش فاز و کیفیت تخلخل های شیشه های بوروسیلیکاتی جهت استفاده در ممبران های شیشه ای

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 60

چکیده

 بررسی ممبران های شیشه ای که امروزه یکی از شاخه های بسیار مهم در تحقیقات علمی دانشمندان هستند, جنبه های بسیار متفاوتی دارد. یکی از این زمینه ها, تغییر در ترکیب شیمیایی این مواد جهت کنترل جدایش فاز و اندازه تخلخل آن هاست. گروه مهمی از ترکیبات مورد استفاده در ممبران های شیشه ای, ترکیبات شیشه ساز بوروسیلیکاتی هستند. اثر افزودنی هایی همچون CaO و BaO بر روی این سیستم در تحقیقات برخی از محققین بررسی شده بود. در تحقیق حاضر, اثر افزودنی MgO و تغییرات دما بر روی این ترکیبات و کیفیت جدایش فاز و اندازه تخلخل آن ها بررسی شده است. افزودن مقادیر 0, 2, 4 و 6 درصد به همراه تغییر در دمای عملیات حرارتی در چهار دمای 670, 690, 710 و 730 درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت. برای ساخت ممبران شیشه ای, پس از ذوب کردن ترکیب اولیه, مذاب حاصله سرد و سپس آنیل شد. قطعات حاصله در چهار دمای فوق عملیات حرارتی شده و سپس اچ شدند. بعد از بررسی نمونه ها توسط آنالیز SEM, نمونه ها تحت عملیات اسید شویی قرار گرفته و سپس آنالیز های تخلخل و سطح ویژه سنجی BET بر روی آن ها انجام شد. در نهایت رسیدن به اندازه تخلخل میانگین در حدود 12nm و همچنین توزیع گسترده تخلخل از 5 تا 100 نانومتر دستاورد مهم این تحقیق محسوب می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی