مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علم و مهندسی سرامیک
سال:1391 | دوره:1 | شماره:2
صفحه شروع:9 | صفحه پایان:16

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

161

دانلود:

118

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر زیرکونیا پایدار شده بر روی ساختار نانو کامپوزیت شیشه- سرامیک کلسیم فسفاتی/ زیرکونیا

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 16

چکیده

 نانو کامپوزیت همگن شیشه-سرامیک کلسیم فسفاتی/ زیرکونیم پایدار شده توسط ایتریم با استفاده از روش سل-ژل تهیه گردید. تاثیر مقادیر مختلف زیرکونیم بر روی ریزساختار نانوکامپوزیت تولید شده مورد بررسی قرار گرفت. بعد از عملیات حرارتی شیشه تولید شده به روش سل-ژل در دمای 700oC, فاز هیدروکسی آپاتیت با اندازه دانه ایی در محدوده نانومتر تشکیل شده است. با افزایش مقدار زیرکونیم و تعویض یونی زیرکونیم با کلسیم, حجم سلول واحد هیدروکسی آپاتیت افزایش می یابد. همچنین با افزایش مقدار افزودنی مقدار فاز کریستالی نیز افزایش یافته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی