مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

553

دانلود:

420

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تبیین الگوی طبیعت گردی و کاهش فقر در روستاهای منتخب شرق استان سمنان: مطالعه ای کیفی

صفحات

 صفحه شروع 206 | صفحه پایان 227

چکیده

 این مقاله بر فرایند طبیعت گردی و کاهش فقر در روستاهای منتخب شرق استان سمنان (قلعه بالا, ابر و رضاآباد) متمرکزشده است؛ بنابراین سعی شده است تا تجربه زیسته طبیعت گردی و کاهش فقر این روستاها از طریق نظریه زمینه ای (نسخه اشتراوس و کوربین) مطالعه شود. بدین منظور از بین ذی نفعان طبیعت گردی و کاهش فقر (فقرا, گردشگران, فقرای از فقر خارج شده, مدیران دولتی, مدیران محلی و ساکنان عادی روستاهای منتخب), 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق, مشاهده های نیمه ساختاریافته و یادداشت های و تشکیل گروه های بحث جمع آوری گردیده است. برای تحلیل داده ها از کدگذاری سه مرحله ای (باز, محوری و انتخابی) در محیط نرم افزار MAXQDA10 استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقرا در واکنش به نگرانی مشترک طبیعت گردی ناپایدار از راهکار اساسی تلاش برای مشارکت در فعالیت های مرتبط با طبیعت گردی استفاده نمودند. این راهکار یک فرایند چندبعدی شامل؛ تلاش برای مشارکت در مشاغل رسمی, تلاش برای مشارکت در فعالیت های غیررسمی, تلاش برای یادگیری و افزایش مهارت ها بود. حمایت ها و ظرفیت های طبیعت گردی منطقه تسهیل کننده و طبیعت گردی ناپایدار بازدارنده ای راهکارها بودند. درنهایت پیامدهای این فرایند کاهش نسبی فقر در سه مسیر مستقیم, غیرمستقیم و اثرات پویا بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رضوانی، محمدرضا، بدری، سیدعلی، و ترابی، ذبیح اله. (1397). تبیین الگوی طبیعت گردی و کاهش فقر در روستاهای منتخب شرق استان سمنان: مطالعه ای کیفی. گردشگری و توسعه، 7(4 )، 206-227. SID. https://sid.ir/paper/227750/fa

  Vancouver: کپی

  رضوانی محمدرضا، بدری سیدعلی، ترابی ذبیح اله. تبیین الگوی طبیعت گردی و کاهش فقر در روستاهای منتخب شرق استان سمنان: مطالعه ای کیفی. گردشگری و توسعه[Internet]. 1397؛7(4 ):206-227. Available from: https://sid.ir/paper/227750/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا رضوانی، سیدعلی بدری، و ذبیح اله ترابی، “تبیین الگوی طبیعت گردی و کاهش فقر در روستاهای منتخب شرق استان سمنان: مطالعه ای کیفی،” گردشگری و توسعه، vol. 7، no. 4 ، pp. 206–227، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/227750/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی