Start: 2/7/2023 6:06:49 AMEnd: 2/7/2023 6:06:50 AM >> 589

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

23,264

دانلود:

9,284

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

روش های مختلف بازی درمانی و کاربرد آن در درمان اختلالات رفتاری و هیجانی کودکان

نویسندگان

سهرابی شگفتی نادره

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 58

چکیده

 بازی ابزاری برای ابراز نیازها, احساسات و افکار در کودکان می باشد. هدف از این نوشتار معرفی تکنیک های مختلف بازی درمانی برای استفاده های بالینی و معرفی ارزش درمانی بازی می باشد. در این مقاله به تبین ویژگی های عمده روش بازی درمانی در تکنیک های مختلف به قرار هدف, موارد مورد نیاز برای اجرا, روش اجرا, اهداف برنامه و گروه هدف هر تکنیک پرداخته شده است. همچنین فرایند اجرای یک دوره بازی درمانی در قالب پنج مرحله تشخیص, انتخاب روش بازی درمانی, برنامه ریزی برای درمان, اجرای برنامه درمان و ارزیابی فرایند درمان توضیح داده شده است. بازی کلمات احساسی, بادکنک خشم, بازی حرکت آهسته و بازی صندلی ها از جمله تکنیک های معرفی شده در این مقاله می باشد. لازم به توضیح است که متن این مقاله مبتنی بر نیازهای بالینی تنظیم شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی