مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

751

دانلود:

164

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ویژگی های خمیر کاغذ سودای پر بازده از چوب دو گونه صنوبر P.nigra var betolifolia, P.euroamericana

صفحات

 صفحه شروع 657 | صفحه پایان 670

چکیده

 در راستای استفاده بهینه از چوب گونه های سریع الرشد صنوبر, ویژگی های خمیر کاغذ از چوب دو گونه صنوبر P.euoramericana, P.nigra var betolifolia در دو طبقه قطری 20 و 15 سانتی متر با استفاده از فرآیند سودای پر بازده بررسی شد. میانگین طول فیبر, قطر فیبر, قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی در طبقه قطری 20 سانتی متر به ترتیب 978.63, 23.20, 15.45, 3.90 میکرون و مقدار سلولز: 54.33 درصد, لیگنین: 21.33 درصد, مواد استخراجی: 1.35 درصد و خاکستر: 1.21 درصد بوده است. نتایج بررسی ها نشان داده است که خمیر کاغذ رنگ بری شده سودای پر بازده از چوب گونه P.euroamericana در طبقه قطری 20 سانتی متر نسبت به دیگر تیمارها برتر است. کاغذ حاصل از تیمار برتر دارای اندیس مقاومت در برابر پاره شدن برابر mN.m2/gr 214.4, طول پاره شدن برابر km 3.66 و اندیس مقاومت در برابر ترکیدن برابر kPa.m2/gr 17.3 بوده است. نتایج ارزیابی خواص نوری کاغذ حاصل نشان داد که این تیمار بیشترین روشنی (52.59 ISO) و کمترین ماتی (95.22) را نسبت به دیگر تیمارها داشته است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جهان لتیباری، احمد، و پورموسی، شادمان. (1384). بررسی ویژگی های خمیر کاغذ سودای پر بازده از چوب دو گونه صنوبر P.nigra var betolifolia, P.euroamericana. منابع طبیعی ایران، 58(3)، 657-670. SID. https://sid.ir/paper/22717/fa

  Vancouver: کپی

  جهان لتیباری احمد، پورموسی شادمان. بررسی ویژگی های خمیر کاغذ سودای پر بازده از چوب دو گونه صنوبر P.nigra var betolifolia, P.euroamericana. منابع طبیعی ایران[Internet]. 1384؛58(3):657-670. Available from: https://sid.ir/paper/22717/fa

  IEEE: کپی

  احمد جهان لتیباری، و شادمان پورموسی، “بررسی ویژگی های خمیر کاغذ سودای پر بازده از چوب دو گونه صنوبر P.nigra var betolifolia, P.euroamericana،” منابع طبیعی ایران، vol. 58، no. 3، pp. 657–670، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/22717/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی