مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

140

دانلود:

51

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر اسیدهیومیک بر میزان رشد و تغییرات رادیکال‫ های فعال اکسیژن (ROS) در جلبک کلرلا ولگاریس (Chlorella vulgaris)

صفحات

 صفحه شروع 423 | صفحه پایان 431

چکیده

 زمینه و هدف: در سال‫ های اخیر حضور مواد آلی طبیعی که بعنوان عمده ترین آلاینده‫ های آب‫ های سطحی تامین کننده آب شرب محسوب می‫ شوند, بطور فزاینده ای در حال افزایش می‫ باشد. در نتیجه نیاز ضروری جهت ارزیابی اثرات بیولوژیکی این ترکیبات روز بروز افزایش می‫ یابد. از طرفی جلبک‫ ها با چرخه رشد کوتاه, قابلیت کشت جداگانه و حساسیت بالا نسبت به سموم, از مهمترین گونه‫ ها در ارزیابی اثرات بیولوژیک سموم در محیط زیست می‫ باشند. هدف از این مطالعه, بررسی تاثیرات اسید هیومیک در غلظت‫ های مختلف (mg/l32-4) بر رشد و تغییرات رادیکال‫ های فعال اکسیژن در جلبک کلرلا می‫ باشد. روش کار: سلول‫ های جلبکی گونه کلرلا با تراکم نسبی 105×1 سلول در هر میلی لیتر و غلظت‫ های مختلف اسیدهیومیک به محیط کشت اضافه گردید. تعداد جلبک‫ ها بصورت روزانه شمارش و میزان گونه‫ های اکسیژن فعال درون سلولی, توسط آزمون فلوریمتریک بررسی شد. یافته ها: اسید هیومیک در غلظت های کم (mg/l 4) در مدت 48 ساعت سبب افزایش معنی‫ دار رشد جلبک‫ ها گردید (05/0>p), اما غلظت‫ های بالاتر (mg/l 8≤ ) و بعد از مدت 72 ساعت, اثر سمی بر روی جلبک نشان داد. همچنین در حضور اسیدهیومیک, مقدار ROS درون سلولی نسبت به گروه کنترل بطور معنی‫ داری افزایش یافت (05/0>p). نتیجه گیری: بنظر می‫ رسد اسیدهیومیک اثر استرس اکسیداتیو بر روی جلبک کلرلا داشته و اثرات آن بصورت کاهش درصد رشد نسبی و ضریب ثابت رشد جلبک‫ ها و افزایش تولید ROS درون سلولی جلبک قابل مشاهده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  مهراسبی، م.، و فتحی، پ.، و حسینی، م.، و صادقی، غ. (1397). بررسی اثر اسیدهیومیک بر میزان رشد و تغییرات رادیکال‫ های فعال اکسیژن (ROS) در جلبک کلرلا ولگاریس (Chlorella vulgaris). سلامت و بهداشت اردبیل, 9(4 ), 423-431. https://sid.ir/paper/227074/fa

  Vancouver: کپی

  مهراسبی محمدرضا، فتحی پروین، حسینی میرجمال، صادقی غلامرضا. بررسی اثر اسیدهیومیک بر میزان رشد و تغییرات رادیکال‫ های فعال اکسیژن (ROS) در جلبک کلرلا ولگاریس (Chlorella vulgaris). سلامت و بهداشت اردبیل. 1397 [cited 2023January30];9(4 ):423-431. Available from: https://sid.ir/paper/227074/fa

  IEEE: کپی

  مهراسبی، م.، فتحی، پ.، حسینی، م.، صادقی، غ.، 1397. بررسی اثر اسیدهیومیک بر میزان رشد و تغییرات رادیکال‫ های فعال اکسیژن (ROS) در جلبک کلرلا ولگاریس (Chlorella vulgaris). سلامت و بهداشت اردبیل, [online] 9(4 ), pp.423-431. Available: https://sid.ir/paper/227074/fa.