مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

637

دانلود:

237

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیشنهاد یک جزء محدود برای اندرکنش پل - خودرو

صفحات

 صفحه شروع 275 | صفحه پایان 282

چکیده

 در این مقاله برای بررسی اثر جرم متحرک با استفاده از المان شبکه, یک جزء اندرکنشی معرفی شده است. در این بررسی اثرات اتصال لغزشی بین چرخ و عرشه پل در روابط بدست آمده منظور گردیده است. افزون براین مساله, حرکت جرم بر یک تیر خمشی [بیگز (1964) و یانگ و یااو (1977)] با روش نیومارک β و روش پیشنهاد شده در مقاله حل شده و پاسخها با هم و مقایسه گردیده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ایرانی، فریدون، و اسماعیلی فر، رضا. (1382). پیشنهاد یک جزء محدود برای اندرکنش پل - خودرو. نشریه دانشکده مهندسی، 15(2)، 275-282. SID. https://sid.ir/paper/22560/fa

  Vancouver: کپی

  ایرانی فریدون، اسماعیلی فر رضا. پیشنهاد یک جزء محدود برای اندرکنش پل - خودرو. نشریه دانشکده مهندسی[Internet]. 1382؛15(2):275-282. Available from: https://sid.ir/paper/22560/fa

  IEEE: کپی

  فریدون ایرانی، و رضا اسماعیلی فر، “پیشنهاد یک جزء محدود برای اندرکنش پل - خودرو،” نشریه دانشکده مهندسی، vol. 15، no. 2، pp. 275–282، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/22560/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی