مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

6,109

دانلود:

769

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر نوع فیلر بر خواص مکانیکی و دوام بتن آسفالتی روسازی ها

صفحات

 صفحه شروع 247 | صفحه پایان 258

چکیده

 فیلر ریزدانه ترین بخش مصالح سنگی مصرفی در تولید بتن آسفالتی است. وجود فیلر در آسفالت برای تولید مخلوط توپر, چسبنده, بادوام و مقاوم در برابر آب ضروری است. هرچند فیلر بخش بسیار کوچکی از مصالح سنگی آسفالت را تشکیل می دهد, ولی با توجه به قابلیت جذب نسبتا زیاد قیر, تغییرات جزیی در مقدار و یا خصوصیات آن می تواند سبب پرقیر و یا کم قیر شدن مخلوط آسفالت و در نتجیه ناپایداری آن گردد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر کاربرد فیلرهای با منشا مختلف بر خواص مخلوط ها فیلر ـ قیر و نیز مخلوط های آسفالتی روسازی بود. در این تحقیق یک نوع مصالح سنگی آهکی با دانه بندی پیوسته, یک نوع قیر خالص 70/60 و چهار نوع مختلف فیلر معدنی مورد استفاده قرار گرفت. فیلرها عبارت بودند از یک فیلر سنگ آهکی, یک فیلر سنگ سیلیسی, یک فیلر سنگ سیلیسی اصلاح شده با افزودن آهک هیدراته و یک فیلر از مصالح روبار معدن (خاکی). نتایج نشان می دهد که خواص سفت کنندگی فیلرها در مخلوط های فیلر ـ قیر بسته به نوع و نسبت فیلر در مخلوط تغییر می کند. همچنین, نوع فیلر مصرف شده برخواص مکانیکی و دوام بتن آسفالتی تاثیر دارد مصرف فیلر از انواع نامناسب می تواند این خواص را درجهت نامطلوب تغییر دهد. افزودن آهک هیدراته به فیلر سیلیسی می تواند عملکرد این نوع فیلر در مخلوط آسفالتی را به نحو چشمگیری بهبود بخشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نیازی، یونس، و عباسی نیشابوری، رامین. (1382). تاثیر نوع فیلر بر خواص مکانیکی و دوام بتن آسفالتی روسازی ها. نشریه دانشکده مهندسی، 15(2)، 247-258. SID. https://sid.ir/paper/22556/fa

  Vancouver: کپی

  نیازی یونس، عباسی نیشابوری رامین. تاثیر نوع فیلر بر خواص مکانیکی و دوام بتن آسفالتی روسازی ها. نشریه دانشکده مهندسی[Internet]. 1382؛15(2):247-258. Available from: https://sid.ir/paper/22556/fa

  IEEE: کپی

  یونس نیازی، و رامین عباسی نیشابوری، “تاثیر نوع فیلر بر خواص مکانیکی و دوام بتن آسفالتی روسازی ها،” نشریه دانشکده مهندسی، vol. 15، no. 2، pp. 247–258، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/22556/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی