مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

784

دانلود:

215

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارتعاشات غیرخطی صفحات حلقوی مرکب تحت بار حلقوی

صفحات

 صفحه شروع 171 | صفحه پایان 185

چکیده

 کاربرد روزافزون مواد مرکب, به ویژه صفحات مرکب لایه ای, در صنایع مختلف باعث شده است که مساله ارتعاشات آزاد و اجباری این صفحات مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گیرد. افزون براین, از آنجا که در عمل با تغییر مکانهای نسبتا بزرگ این صفحات روبرو هستیم, بررسی ارتعاشات غیرخطی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله ارتعاشات آزاد و اجباری غیرخطی یک صفحه مرکب لایه ای حلقوی تحت دو نوع شرایط مرزی مختلف (تکیه گاه های ساده و گیردار) مورد بررسی واقع شده است. در بررسی ارتعاشات اجباری صفحه, بارگذاری به صورت حلقوی و متمرکز در طول محیط یک دایره درنظر گرفته می شود. در این مقاله ابتدا با استفاده از تئوری تغییر مکان بزرگ و روابط کرنش تغییر مکان غیرخطی, نیروهای غشایی و برشی و ممانهای خمشی و پیچشی در دستگاه مختصات استوانه ای به صورت بی بعد بدست آمده و آنگاه با فرض تقارن محوری ساده گردیده اند. سپس به کمک معادلات تعادل, معادلات دیفرانسیل حاکم برحرکت تعیین شده اند. روش اجزاء محدود برای تحلیل مساله و بدست آوردن ماتریسهای سختی و جرمی و معادلات اولر ـ لاگرانژ برای دستیابی به معادلات ماتریسی حرکت بکار گرفته شده اند. پاسخهای غیرخطی مسذله, با استفاده از حدس اولیه که از حالت ارتعاشات آزاد و اجباری برای شرایط مرزی مختلف صفحه مرکب تک لایه اورتوتروپیک استوانه ای بدست آمده محاسبه شده است. همچنین اثر نسبت شعاع داخلی به شعاع خارجی حلقه و نسبت ضریب الاستیسیته شعاعی به مماسی آن برروی فرکانسهای طیفی و شکل مودها بررسی شده است. نتایج بدست آمده از این رهیافت با روش کانتورویج مطابقت دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نایی، محمدحسن، و دهقان طرزجانی، حمید. (1382). ارتعاشات غیرخطی صفحات حلقوی مرکب تحت بار حلقوی. نشریه دانشکده مهندسی، 15(2)، 171-185. SID. https://sid.ir/paper/22553/fa

  Vancouver: کپی

  نایی محمدحسن، دهقان طرزجانی حمید. ارتعاشات غیرخطی صفحات حلقوی مرکب تحت بار حلقوی. نشریه دانشکده مهندسی[Internet]. 1382؛15(2):171-185. Available from: https://sid.ir/paper/22553/fa

  IEEE: کپی

  محمدحسن نایی، و حمید دهقان طرزجانی، “ارتعاشات غیرخطی صفحات حلقوی مرکب تحت بار حلقوی،” نشریه دانشکده مهندسی، vol. 15، no. 2، pp. 171–185، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/22553/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی