مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,036

دانلود:

222

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارایه مدل نیمه تجربی مناسب برای تعیین میزان مه دود فتوشیمیایی در شهر مشهد

نویسندگان

توکل افشاری جلیل

صفحات

 صفحه شروع 117 | صفحه پایان 124

چکیده

 برای ارایه حدس های خام از میزان مه دود شیمیایی در هوا, ارایه مدل های کیفیت هوای فتوشیمیایی نظیر مدل های نیمه تجربی مورد نیاز است. مدل های نیمه تجربی دارای ثابت هایی هستند که این ثابت ها باید از طریق روش های ریاضی با استفاده از داده های تجربی مربوط به غلظت آلاینده های هوای هر محل آلوده تعیین شوند. در این مقاله این ثابت ها برای شهر مشهد تعیین شده اند. برای انتخاب بهترین مدل, نتایج مدل ها با داده های تجربی موجود مقایسه گردیده اند. با توجه به این مقایسه نتیجه گیری شد مدلی که دما در آن دخالت داده شده است, مدل مناسبتری می باشد چرا که میزان تمایل متوسط و انحراف معیار متوسط آن کمتر از بقیه مدل ها می باشد و پیک غلظت ازون در وسط روز را بهتر از بقیه مدل ها پیشگویی می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  موسوی، سیدمحمود، عبادیان، صادق، و کریمی زاده، عبدالحسین. (1382). ارایه مدل نیمه تجربی مناسب برای تعیین میزان مه دود فتوشیمیایی در شهر مشهد. نشریه دانشکده مهندسی، 15(1)، 117-124. SID. https://sid.ir/paper/22532/fa

  Vancouver: کپی

  موسوی سیدمحمود، عبادیان صادق، کریمی زاده عبدالحسین. ارایه مدل نیمه تجربی مناسب برای تعیین میزان مه دود فتوشیمیایی در شهر مشهد. نشریه دانشکده مهندسی[Internet]. 1382؛15(1):117-124. Available from: https://sid.ir/paper/22532/fa

  IEEE: کپی

  سیدمحمود موسوی، صادق عبادیان، و عبدالحسین کریمی زاده، “ارایه مدل نیمه تجربی مناسب برای تعیین میزان مه دود فتوشیمیایی در شهر مشهد،” نشریه دانشکده مهندسی، vol. 15، no. 1، pp. 117–124، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/22532/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی