مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

722

دانلود:

184

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر مقاومت های کششی، برشی و خمشی مهارها بر پایداری شیروانی های مسلح شده با روش AGS

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 104

چکیده

 روش (Anchored Geosynthetic Systems) AGS یکی از روشهای تسلیح شیروانی های خاکی, بویژه شیروانی های دانه ای, در برابر ناپایداری سطحی (فرسایش) و ناپایداری عمیق (لغزش) می باشد. در این روش, با اعمال بارهای سطحی بر شیروانی با افزایش مقاومت برشی خاک در سطح لغزش همراه است, ضریب پایداری افزایش می یابد. مطالعات قبلی بر روی این سیستم و روش های طراحی, براساس تاثیر بار سطحی, مقاومت کششی مهارها و المان های ژئوسینتتیک بوده است. ولی مشاهده رفتار مدل های واقعی از چنین سیستم هایی در هنگام ناپایداری تاثیر مثبت مقاومت های برشی و خمشی مهارها را نیز در افزایش پایداری نشان داده است. ارزیابی چنین تاثیری در این مطالعه بررسی و ارایه شده است. آنالیز شیروانی براساس روش Modified Bishop ولی با احتساب مقاومت مهارها در مدل انجام شده و در نهایت رابطه کلی ضریب اطمینان شیروانی تعیین گردیده است. ارزیابی این رابطه با روش حل عددی انجام شده و در این ارتباط نرم افزار مورد نیاز نوشته شده و نتایج به دست آمده برای یک نمونه شیروانی ارایه و بررسی شده اند. این نتایج نشان می دهند که مقاومت های برشی و خمشی میل مهارها در افزایش پایداری شیروانی تاثیر عمده ای ندارند ولی این تأثیر با استفاده از نمودارهای ارایه شده قابل ارزیابی می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  غیاثیان، حسین، و محرمی، محمد. (1382). تاثیر مقاومت ‌های کششی, برشی و خمشی‌ مهارها بر پایداری شیروانی ‌های مسلح شده با روش AGS. نشریه دانشکده مهندسی، 15(1)، 97-104. SID. https://sid.ir/paper/22531/fa

  Vancouver: کپی

  غیاثیان حسین، محرمی محمد. تاثیر مقاومت ‌های کششی, برشی و خمشی‌ مهارها بر پایداری شیروانی ‌های مسلح شده با روش AGS. نشریه دانشکده مهندسی[Internet]. 1382؛15(1):97-104. Available from: https://sid.ir/paper/22531/fa

  IEEE: کپی

  حسین غیاثیان، و محمد محرمی، “تاثیر مقاومت ‌های کششی, برشی و خمشی‌ مهارها بر پایداری شیروانی ‌های مسلح شده با روش AGS،” نشریه دانشکده مهندسی، vol. 15، no. 1، pp. 97–104، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/22531/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی