مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

176

دانلود:

119

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حقوق بشردوستانه و کاربرد سلاح های انفجاری متعارف در مناطق پرجمعیت

نویسنده

عسکری پوریا

صفحات

 صفحه شروع 115 | صفحه پایان 136

چکیده

 در مخاصمات مسلحانه کنونی, کاربرد تسلیحات انفجاری متعارف مانند بمب و موشک در مناطق پرجمعیت و مملوء از سکنه غیرنظامی به امری رایج بدل شده است. در نتیجه استفاده از این قبیل تسلیحات, غیرنظامیان و اموال آنان متحمل تلفات و صدمات مستقیم و غیرمستقیم گسترده ای می شوند, خساراتی که الزاما همیشه با مزیت نظامی حاصل از حمله تناسبی ندارند. این مقاله, با بررسی مقررات حقوق بین المللی بشردوستانه, به چالش کاربرد تسلیحات انفجاری در مناطق پرجمعیت می پردازد و به جستجوی پاسخی برای این سووال اصلی است که آیا به واقع می توان با توسل به مقررات فعلی حقوق بین الملل بشردوستانه, دستاویزی برای منع مطلق استفاده از سلاح های انفجاری متعارف در مناطق شهری و پرازدحام سراغ نمود؟

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی