مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجلس و راهبرد | سال:1398 | دوره:26 | شماره:99 | صفحه شروع:227 | صفحه پایان:247

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

352

دانلود:

242

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل اقتصادی مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاری

صفحات

 صفحه شروع 227 | صفحه پایان 247

چکیده

 در قراردادهای تجاری, طرفین توافق می کنند قبل از اینکه اختلاف خود را نزد سیستم داوری یا قضایی مطرح کنند ابتدا با مذاکره های دوستانه و با کمترین هزینه, زمان و خسارات احتمالی به روابط تجاری شان به حل وفصل اختلاف خود نائل شوند. از منظر تحلیل اقتصادی, نهاد حقوقی مذاکره به مثابه یک رفتار اقتصادی لحاظ شده که طرفین با توجه به آثار آن, به محاسبه سود و زیان پرداخته و رفتار خود را برای نیل به حداکثر منفعت و حل و فصل اختلاف تنظیم می کنند. این مقاله با طرح این پرسش که آیا ارجاع ابتدایی اختلاف ها به مذاکره, منطبق بر مبانی اقتصادی است یا خیر, این دیدگاه و فرضیه را دنبال خواهد کرد که چنین روشی نه تنها منطبق بر نظریات اقتصادی بلکه مورد تایید فرمول های اقتصادی مانند هزینه-فایده, کارایی و رفاه نیز است و شایسته است نظام تقنینی ایران در راستای سامان بخشی به این نهاد و منافع آن, مقررات مربوطه را تهیه و تصویب کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID