video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

825

دانلود:

359

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

موانع به اشتراک گذاری مستندات اسامی اشخاص در فهرست مستند مجازی بین المللی (ویاف)

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 73

کلیدواژه

فهرست مستند مجازی بین المللی (ویاف)Q2

چکیده

 هدف: شناسایی موانع به اشتراک گذاری مستندات اسامی اشخاص در فهرست مستند مجازی بین المللی (ویاف) بر مبنای داده های کتابخانه ملی ایران.روش / رویکرد پژوهش: ابتدا به روش پیمایشی با استفاده از مصاحبه با کارشناسان بخش مستندسازی اسامی در کتابخانه ملی ایران گفتگو و موانع حضور داده های مستند اسامی کتابخانه ملی در ویاف تعیین شد. سپس, به روش تحلیل محتوا, رکوردهای 699 مستند نام که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده بود برای ورود به ویاف بررسی شد.یافته ها: از نظر متخصصان حوزه مستندسازی کتابخانه ملی, حضور داده های کتابخانه در ویاف ضرورت دارد؛ اما موانعی در حوزه های نیروی انسانی, مدیریتی, آموزشی و پژوهشی, نرم افزاری و سختافزاری, و اعتبار داده ها وجود دارد. مطالعه نمونه داده های مستند اسامی نشان داد که 1) پایگاه های اطلاعاتی مستند اسامی و اطلاعات کتاب شناختی با یکدیگر پیوند ندارند؛ 2) به لحاظ رسم الخط, تفاوت هایی میان اسامی مشابه وجود دارد که ممکن است بازیابی نشوند؛ 3) ارجاعات در حدود نیمی از رکوردهای مستند اسامی تکمیل نشده است؛ 4) برای برخی اسامی که متعلق به یک پدیدآور است بیش از یک رکورد وجود دارد؛ و 5) فقط 50% اسامی مستند موجود در کتابخانه ملی ایران با مستندات کتابخانه کنگره همسان هستند.نتیجه گیری: برای ورود به ویاف, بهینه سازی و تصحیح داده های مستند اسامی کتابخانه ملی ایران امری ضروری است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ریاحی نیا، نصرت، و نیک نیا، معصومه. (1395). موانع به اشتراک گذاری مستندات اسامی اشخاص در فهرست مستند مجازی بین المللی (ویاف). مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات)، 27(3)، 57-73. SID. https://sid.ir/paper/224228/fa

  Vancouver: کپی

  ریاحی نیا نصرت، نیک نیا معصومه. موانع به اشتراک گذاری مستندات اسامی اشخاص در فهرست مستند مجازی بین المللی (ویاف). مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات)[Internet]. 1395؛27(3):57-73. Available from: https://sid.ir/paper/224228/fa

  IEEE: کپی

  نصرت ریاحی نیا، و معصومه نیک نیا، “موانع به اشتراک گذاری مستندات اسامی اشخاص در فهرست مستند مجازی بین المللی (ویاف)،” مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات)، vol. 27، no. 3، pp. 57–73، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/224228/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی