مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

482

دانلود:

201

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نظام غذایی بومی-سنتی: پژوهشی مردم شناختی در میان قوم لک در مناطق روستایی و عشایری استان لرستان

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 106

چکیده

 نظام غذایی و تغذیه هر قوم دربرگیرنده مؤلفه های مهم فرهنگی و ارتباطی انسان با محیط است. غذا در جوامع انسانی ابعاد مختلفی از حیات زیستی و فرهنگی انسان را به نمایش می گذارد. ترجیح رنگ, طعم, ذائقه, شیوه تدارک, ابزار به کار رفته, چگونگی توزیع غذا در سطوح مختلف اجتماعی, آداب و رسوم و آیین های تولید, تدارک, توزیع, مصرف و ملاحظات خاص جنسیتی در این رابطه پیچیدگی خاص غذا و تغذیه در بستر فرهنگ را نشان می دهند. هدف این مطالعه بررسی نظام غذایی و تغذیه در فرهنگ روستایی و عشایری قوم لک در استان لرستان است. به طور مشخص این مطالعه بدنبال توصیفی فربه از ابعاد فرهنگی-اجتماعی ناظر بر غذا و تغذیه مانند روابط اجتماعی, جنسیت, تقسیم کار, عادات غذایی و جایگاه نمادین غذا در فرهنگ این مردم و تأثیرات این نظام بر محیط زندگی و پایداری معیشت آن ها است. برای تحقّق این هدف, رویکرد پژوهشی کیفی و به طور مشخص اتنوگرافی و مطالعه میدانی شامل مصاحبه مردم نگارانه, مشاهده مشارکتی و یادداشت در عرصه, طی اقامت طولانی مدت در محل به کار گرفته شده است. این مطالعه در تمام مدت انجام آن, رویکردی باز و پذیرنده نسبت به پرسش های جدید داشته و با در پیش گرفتن فرآیندی چرخشی یا ازسرگیرانه, متشکل از گردآوری, آنالیز, پرسش های تازه و مراجعه مجدّد به میدان برای پاسخ گویی به پرسش ها, انعطاف و توانمندی پهن دامنه ای را برای فهم عمیق تر موضوع پرورش داده است. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که تنوع قابل ملاحظه ای در مؤلفه های نظام غذایی بومی, منابع غذایی و آیین های تغذیه ای عشایر و روستائیان قوم لک وجود دارد از جمله تنوعی که آن ها در نحوه شکار, گردآوری و تولید غذا و نحوه تهیه و خرید غذا از بازار و مصرف غذا دارند. این شیوه های غذایی در بستری اجتماعی-فرهنگی و با توجه به مؤلفه هایی مانند روابط اجتماعی, خویشاوندی, جنسیت, تاریخ و ویژگی های زیست-محیطی صورت بندی می شود و بطور بالقوه می تواند منبع مهمی برای توسعه پایدار و درون زای اجتماع لک های لرستان باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی