مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: توسعه محلی روستایی - شهری (توسعه روستایی) | سال:1389 | دوره:1 | شماره:2 (پیاپی 37) | صفحه شروع:79 | صفحه پایان:105

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

392

دانلود:

117

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

امکان سنجی توسعه صنایع روستایی در شهرستان عجب شیر با مدل SWOT

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 105

چکیده

 در کشور ما به دلیل محدودیت منابع آب و خاک, زراعت به تنهایی نمی تواند پاسخگوی اهداف توسعه باشد, البته تا زمانی که استفاده از تکنولوژی های جدید استحصال و بهره برداری از منابع مذکور عملی شود. از آنجایی که صنایع روستایی بین بخش کشاورزی و صنعت ارتباط برقرار می کنند و در ایجاد توان لازم بین جوامع شهری و روستایی موثر هستند, از این رو, لازم است امکان سنجی صنایع تبدیلی و تکمیلی و استقرار صنعت در جوامع روستایی هر چه بیشتر و با برنامه ریزی آگاهانه در اقتصاد کشور تحقق یابد. با مطالعه ادبیات موضوع در این باره, شهرستان عجب شیر مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه هدف تحقیق, امکان سنجی توسعه صنایع روستایی شهرستان عجب شیر است, بنابراین, از دو روش کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه) استفاده شده و برای آزمون فرضیات, از مدل سوات(SWOT)  و نیز نمودار اطلس بهره گرفته شده است. نتایج حاصل نشان داد که بر طبق اولویت و تعداد عوامل چهارگانه موثر در امکان سنجی توسعه صنایع روستایی, شبکه های ارتباطی با وزن 24, کشاورزی با وزن 16, صنعت و معدن با وزن 6, انرژی با وزن 2 به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده اند و با توجه به عوامل چهارگانه مذکور, امکان توسعه صنایع روستایی وجود دارد. همچنین بر طبق یافته های تحقیق, کارگران شاغل در صنایع تبدیلی و تکمیلی نواحی روستایی در صورت عدم استقرار این صنایع, به مهاجرت های خانوادگی (25 درصد) و مهاجرت های فردی (17.5 درصد) رو خواهند آورد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID