مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی حمل و نقل
سال:1391 | دوره:4 | شماره:1 (پیاپی 13)
صفحه شروع:35 | صفحه پایان:43

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

130

دانلود:

90

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میدانی تغییرات سختی جانبی خط آهن در قوس به روش خطی و غیر خطی با استفاده از تراورس های معمولی و اصطکاکی

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 43

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی