مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,265

دانلود:

286

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی شبکه حمل و نقل داخلی گندم کشور با رویکرد مکانیابی قطب (هاب)

صفحات

 صفحه شروع 125 | صفحه پایان 140

چکیده

 گندم از جمله کالاهای استراتژیک کشور می باشد که سهم عمده ای در سبد خانوارها دارد. باتوجه به حجم بالای جابجایی گندم در کشور و اهمیت تامین به موقع آن, لزوم توجه جدی به سیستم توزیع و جابجایی گندم در کشور کاملا احساس می شود. سیستم فعلی توزیع گندم در کشور به صورت ارسال مستقیم است. با توجه به حجم بالای جابه جایی گندم در ماه های مختلف و همچنین وجود گندم با کیفیت های مختلف که لزوم ترکیب آن وجود دارد, استفاده از نقاط توزیع مطلوب به نظر می رسد. در این مقاله بهبود شبکه توزیع گندم داخلی با درنظرگرفتن قطب به عنوان نقاط تجمیع و انتقال مورد بررسی قرار گرفته است. همان طور که در نتایج نشان داده شده است شبکه توزیع جدید, هزینه های حمل ونقل را کاهش چشمگیری می دهد. برای مدل سازی شبکه توزیع گندم از مدل های مکانیابی قطب با در نظرگرفتن هزینه ثابت استفاده شده است, به این ترتیب تعداد و مکان های بهینه قطب که از جمله خروجی های مهم این مطالعه است, تعیین خواهد شد. همچنین در مدل ارایه شده ویژگی های گندم از جمله فصلی بودن تولید گندم و وجود مدهای مختلف برای حمل گندم درنظر گرفته شده است. برای حل مساله از نرم افزار CPLEX استفاده شده است. از دیگر خروجی های مساله تعیین مسیرهای بهینه از نقاط تولید گندم تا قطب, از قطب تا قطب و از قطب تا نقاط توزیع در هر پریود زمانی می باشد. همچنین نوع مد حمل ونقل بین قطب ها نیز تعیین می گردد. در نهایت این تحقیق با تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای مختلف و نتیجه گیری پایان می پذیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  محمودی نیا، مرضیه، سلیمانی سدهی، مجتبی، و کریمی، بهروز. (1395). طراحی شبکه حمل و نقل داخلی گندم کشور با رویکرد مکانیابی قطب (هاب). مهندسی حمل و نقل، 8(1)، 125-140. SID. https://sid.ir/paper/223964/fa

  Vancouver: کپی

  محمودی نیا مرضیه، سلیمانی سدهی مجتبی، کریمی بهروز. طراحی شبکه حمل و نقل داخلی گندم کشور با رویکرد مکانیابی قطب (هاب). مهندسی حمل و نقل[Internet]. 1395؛8(1):125-140. Available from: https://sid.ir/paper/223964/fa

  IEEE: کپی

  مرضیه محمودی نیا، مجتبی سلیمانی سدهی، و بهروز کریمی، “طراحی شبکه حمل و نقل داخلی گندم کشور با رویکرد مکانیابی قطب (هاب)،” مهندسی حمل و نقل، vol. 8، no. 1، pp. 125–140، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/223964/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی