مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی مدیریت انرژی (مدیریت انرژی) | سال:1391 | دوره:2 | شماره:3 | صفحه شروع:28 | صفحه پایان:37

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

160

دانلود:

100

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اولویت بندی تجهیزات بازیافت انرژی در کوره رنگ خودرو بر اساس معیارهای اقتصادی، زیست محیطی و گرمایش زمین با استفاده از روش ANP

صفحات

 صفحه شروع 28 | صفحه پایان 37

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID