مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات زبان فرانسه (REVUE DES ETUDES DE LA LANGUE FRANCAISE) | سال:1391 | دوره:3 | شماره:6 | صفحه شروع:29 | صفحه پایان:36

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

153

دانلود:

37

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بالزاک میان نوشتار و ثروت: تجربه زندگی

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 36

چکیده

 مفهوم ثروت در زندگی و آثار اونوره دو بالزاک از تشخصی ویژه برخوردار است. کمدی انسانی مشحون از شخصیت های دلباخته پول و ثروت است. این نویسنده که در زندگی موقعیت های پست و بلند بسیاری در مسایل اقتصادی تجربه کرد, همواره در جستجوی مال اندوزی بود. در مقاله حاضر, ما در صدد مطالعه همزمان زندگی و آثار بالزاک بر خواهیم آمد و به خصوص به جایگاه ثروت و پول در این دو عرصه یعنی زندگی و آثار او خواهیم پرداخت. برای نیل به این مقصود, تعدادی از آثار داستانی و مکاتبات بالزاک را از این منظر مورد بررسی قرار خواهیم داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID