video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

136

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی هیستولوژی ساختمان فاسیکلی اعصاب Chorda-Tympani, Lingual در ناحیه دندان مولار سوم تحتانی

صفحات

 صفحه شروع 346 | صفحه پایان 349

چکیده

 آسیب عصب Lingual یکی از شایعترین عوارض جراحیهای دندانهای مولار سوم تحتانی است و از طرفی, بعد از جراحی میکروسکوپی ترمیم عصب Lingual آسیب دیده, حس چشایی در مقایسه با حس لامسه 3/2 قدامی زبان یا اصلا احیا نمی شود و یا به صورت بسیار جزیی احیا می گردد. در بررسی هیستولوژی اعصاب Chorda-tympani, Lingual ناحیه دندان مولار سوم تحتانی بدست آمده از 200 جسد تازه سازمان پزشکی قانونی کشور, مشخص شد که فاسیکلهای Chorda-tympani بطور گسترده ای در میان فاسیکلهای عصب Lingual پخش می شوند و لذا پس از جراحی میکروسکوپی ترمیم عصب Lingual در این ناحیه, شانس برخورد با فیبرهای چشایی و ترمیم آنها بسیار کم است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.