مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات بین رشته ای در رسانه و فرهنگ (رسانه و فرهنگ) | سال:1391 | دوره:2 | شماره:2 | صفحه شروع:39 | صفحه پایان:63

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

202

دانلود:

135

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه میان نگرش سیاسی، اعتماد به رسانه ملی، مخاطبان فعال، و گرایش دانشجویان دانشگاه های تهران به شبکه های اجتماعی مجازی

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 63

چکیده

 «رسانه های اجتماعی» عنوانی است که چندین سال است به مجموعه سایت ها و ابزارهای ایجاد شده بر پایه رسانه های نوین و در فضای مجازی, از قبیل شبکه های ارتباطی و اینترنت و تلفن همراه, اطلاق می شود. در سال های اخیر شبکه های اجتماعی, نسبت به دیگر رسانه های اجتماعی, رشد چشم گیری داشته و توانسته اند مخاطبان انبوه و ناهمگونی را در سراسر جهان جذب کنند. شواهد در ایران نشان می دهد که, به رغم فیلتر بودن برخی از مهم ترین شبکه های اجتماعی, اقبال کاربران به این شبکه ها به شکلی تصاعدی رو به افزایش است. تمرکز اصلی این پژوهش بر «فیس بوک» به عنوان پرمخاطب ترین شبکه اجتماعی بوده و محقق با هدف تبیین عوامل موثر بر گرایش به این شبکه در میان دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران, و ضمن استفاده از روش پیمایش و تدوین پرسش نامه, به بررسی فرضیه های پژوهش پرداخته است.نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین فعال بودن مخاطبان و اعتماد به رسانه های خبری داخلی و گرایش به فیس بوک رابطه وجود دارد. همچنین فرضیه «رابطه میان گرایش سیاسی و گرایش به فیس بوک» در این پژوهش تایید نشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID