video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

705

دانلود:

230

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی همبستگی مال اکلوژن با میزان self evaluation و self satisfaction در دانش آموزان 15-12 ساله شهر قزوین در سال 1382

صفحات

 صفحه شروع 40 | صفحه پایان 47

چکیده

 زمینه و هدف: مال اکلوژن می تواند روی شخصیت افراد تاثیر داشته باشد. تعدیل شخصیتی در افراد دارای مال اکلوژن مشکل تر به نظر می رسد. در پاسخ روانی- اجتماعی مال اکلوژن, چگونگی ارزیابی و احساس فرد از مشکلات دندانی- صورتی و تاثیر آن ها بر زیبایی از همه چیز مهم تر است. هدف اصلی از این مطالعه بررسی میزان Self satisfaction و Self evaluation در دانش آموزان دوره راهنمایی و همبستگی میان متغیرهای تعیین کننده مال اکلوژن با میزان ارزیابی فرد از ظاهر دندانی خود و رضایت از آن می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه sectional- cross, 120 نمونه 58) دختر و 62 پسر) به صورت خوشه ای دو مرحله ای از 4 مدرسه راهنمایی 2) مدرسه دولتی, 2 مدرسه غیرانتفاعی) در شهر قزوین در سال 1382 انتخاب شدند. همه نمونه ها به صورت کلینیکی مورد معاینه ارتودنسی قرار گرفته, به سوالات مربوط به ارزیابی و رضایت از خود پاسخ دادند. برای تحلیل های آماری از نرم افزارهای 8 SAS و 12 SPSS و برای ترسیم نمودارهای آماری از 2000 Excell استفاده شد. به دلیل کیفی بودن متغیرهای مستقل و وابسته برای آزمون معنی داری از دو آزمون کی- دو (Chi -square) و فیشر (Fisher exact test) استفاده گردید. در صورتی که شرایط آزمون کی- دو برقرار نبود, آزمون دقیق فیشر انجام می گرفت.یافته ها: اورجت, کراودینگ و بی نظمی شدید ماگزیلا با میزان ارزیابی فرد از ظاهر خود و اورجت و بی نظمی شدید در مندیبل با میزان رضایت فرد از خود مرتبط بوده, هیچ گونه تفاوتی در دو جنس مشاهده نشد. اورجت, تنها متغیری است که هم در میزان Self evaluation و هم در Self satisfaction تاثیر گذار است.نتیجه گیری: ظاهر صورت, فکین و دندان ها در گروه سنی 12-15 ساله بر روی ارزیابی آن ها از ظاهر خود و رضایت از آن تاثیر می گذارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  تهرانچی، آزیتا، سیفی، مسعود، و رنجبرامیدی، بهاران. (1385). بررسی همبستگی مال اکلوژن با میزان self evaluation و self satisfaction در دانش آموزان 15-12 ساله شهر قزوین در سال 1382. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)، 24(1 (پی در پی 67))، 40-47. SID. https://sid.ir/paper/22227/fa

  Vancouver: کپی

  تهرانچی آزیتا، سیفی مسعود، رنجبرامیدی بهاران. بررسی همبستگی مال اکلوژن با میزان self evaluation و self satisfaction در دانش آموزان 15-12 ساله شهر قزوین در سال 1382. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)[Internet]. 1385؛24(1 (پی در پی 67)):40-47. Available from: https://sid.ir/paper/22227/fa

  IEEE: کپی

  آزیتا تهرانچی، مسعود سیفی، و بهاران رنجبرامیدی، “بررسی همبستگی مال اکلوژن با میزان self evaluation و self satisfaction در دانش آموزان 15-12 ساله شهر قزوین در سال 1382،” مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)، vol. 24، no. 1 (پی در پی 67)، pp. 40–47، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/22227/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی