مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,309

دانلود:

1,152

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کالبد شناسی شهری قزوین در دوران صفوی

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 70

چکیده

 شهر قزوین پس ا ز تشکیل دولت صفوی اهمیت ویژه و منحصر به فردی یافت و به سرعت مراحل رشد و ترقی خود را در زمان شاه طهماسب اول طی کرد. این شهر در وهله نخست مرکز تجمع گروه ها و اقوام مختلفی شد که پس از پایتخت شدن راهی این شهر شدند. همچنین مرکزیت سیاسی این شهر اهمیت مذهبی و تجاری قابل توجهی بدان بخشید. در این دوران ساخت بناها و مساجد جلوه جدیدی به فضای این شهر بخشید, اما دیری نپایید که باانتقال پایتخت به اصفهان همین شهر پر جمعیت و پر جنب و جوش بر اثر نا بسامانی و درهم ریختگی سیاسی و اجتماعی رونق گذشته خود را از دست داد. بررسی چگونگی گسترش شهری و صورت بندی های اجتماعی این شهر با توجه به تنوع قومی مذهبی در این دوران سزاوار پژوهشی جدید است. در این مختصر مسئله جابه جایی اقوام و گروه های مذهبی و کارگزاران دیوانی و پیامدهای آن در کالبد شهری به منزله محور بحث مورد بررسی قرار گرفت.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

عادل فر، باقرعلی، و فراهانی فرد، رقیه. (1390). کالبد شناسی شهری قزوین در دوران صفوی. تحقیقات تاریخ اجتماعی، 1(2)، 51-70. SID. https://sid.ir/paper/222066/fa

Vancouver: کپی

عادل فر باقرعلی، فراهانی فرد رقیه. کالبد شناسی شهری قزوین در دوران صفوی. تحقیقات تاریخ اجتماعی[Internet]. 1390؛1(2):51-70. Available from: https://sid.ir/paper/222066/fa

IEEE: کپی

باقرعلی عادل فر، و رقیه فراهانی فرد، “کالبد شناسی شهری قزوین در دوران صفوی،” تحقیقات تاریخ اجتماعی، vol. 1، no. 2، pp. 51–70، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/222066/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی