مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات تفسیری
سال:1391 | دوره:3 | شماره:10
صفحه شروع:85 | صفحه پایان:104

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

320

دانلود:

113

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: روش امام صادق (ع) در تفسیر عقلانی قرآن کریم (عنوان عربی: منهج الإمام الصادق (ع) فی التفسیر العقلی للقرآن الکریم)

صفحات

 صفحه شروع 85 | صفحه پایان 104

کلیدواژه

کلیدواژه فارسی: امام صادق (ع)Q3
روش تفسیر عقلی (کلیدواژه عربی: الإمام الصادق (ع)Q3
منهج التفسیر العقلی)Q3

چکیده

 چکیده فارسی:روش تفسیر عقلی, از جمله روش هایی است که در کنار سایر روش ها - همچون روش تفسیر قرآن به قرآن و روش تفسیر قرآن به سنت - برای تبیین و تفسیر آیات قرآن به کار می رود. قرآن کریم, دربر دارنده برهان های عقلی است و در بسیاری از آیات, انسان ها را به تفکر, تعقل و تدبر دعوت نموده است. بهره گیری از عقل قطعی و قراین قطعی برای تفسیر آیات قرآن, ریشه در سنت رسول خدا (ص) و اهل بیت (ع) دارد. امام صادق (ع) نیز - به عنوان جزئی از خاندان وحی - از استدلال های عقلی, برای تبیین و تفسیر قرآن کریم استفاده نموده که نمونه های بسیاری از آن در میان روایات تفسیری آن حضرت یافت می شود.   چکیده عربی:منهج التفسیر العقلی للقرآن الکریم, یضاف إلی سائر المناهج الاخری مثل منهج تفسیر القرآن بالقرآن, و منهج تفسیر القرآن بالسنة و هو یتخذ کاسلوب لتبیین و تفسیر آیات القرآن الکریم. یشتمل القرآن علی براهین عقلیة, و فی الکثیر من آیاته دعوة لبنی الإنسان للتفکیر والتعقل والتدبر. إن الاستفادة من العقل القطعی و من القرائن القطعیة لتفسیر آیات القرآن لها امتداداتها فی سنة رسول الله (ص) و أهل البیت (ع). الإمام الصادق (ع) أیضا باعتباره واحدا من أهل بیت الوحی انتهج اسلوب الاستدلال العقلی لتفسیر و تبیین آیات القرآن الکریم, حیث یمکن العثور علی الکثیر من الأمثلة علی ذلک بین ثنایا ما نقل عنه من روایات تفسیریة.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.