مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات تاریخ اسلام | سال:1390 | دوره:3 | شماره:9 | صفحه شروع:127 | صفحه پایان:150

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

219

دانلود:

127

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جایگاه و اهمیت کتاب و کتابخانه در عصر آل بویه و نقش آن در تولید علم و دانش

صفحات

 صفحه شروع 127 | صفحه پایان 150

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID