مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های فقهی | سال:1393 | دوره:10 | شماره:3 | صفحه شروع:433 | صفحه پایان:468

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

131

دانلود:

88

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاهش انتخابی جنین، بررسی مبانی عدم مشروعیت آن در فقه اسلامی

صفحات

 صفحه شروع 433 | صفحه پایان 468

چکیده

 استفاده از روش های درمان ناباروری, هر چند آرزوی فرزنددار شدن را به واقعیت نزدیک می کند, در برابر, خانواده های نابارور را با مشکل چندقلوزایی رو به رو خواهد کرد. جامعه پزشکی در صدد است با کاهش تعداد جنین ها, ضمن بارور کردن زن و شوهر نابارور, آنها را از نگرانی داشتن چند فرزند نیز برهاند. در این پژوهش بر آن هستیم تا دلایل مشروعیت یا عدم مشروعیت کاهش جنین را بررسی کنیم. بررسی های فقهی مساله کاهش جنین, نشان می دهد: 1. اصل نخستین در اموری که با جان انسان ارتباط دارد, احتیاط است و نه برائت. از این رو, هنگام تردید در مشروعیت کاهش جنین, چون موضوع این عمل از بین بردن موجودی است که می تواند به انسان بالغ و کامل تبدیل شود, باید احتیاط کرد و از هر اقدامی که به نابودی وی منجر شود, خودداری کرد؛ 2. مهم ترین دلیل برای اثبات عدم مشروعیت کاهش جنین, شخص انگاری جنین است. موجود داخل رحم تا پیش از برخورداری از روح انسانی, گرچه انسان کامل به حساب نمی آید, انسان بالقوه ای است که هر چه از طول دوره جنینی او می گذرد, از شخصانیت اخلاقی و در نتیجه از شخصانیت فقهی - حقوقی بیشتری برخوردار است؛ 3. رضایت پدر و مادر برای اثبات جواز کاهش جنین کافی نیست؛ زیرا سلطنت تکوینی آنها بر مایعات جنسی خود, سبب نمی شود پس از تشکیل سلول تخم, اختیار از بین بردن آن را داشته باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID