Start: 2/7/2023 2:49:22 AMEnd: 2/7/2023 2:49:23 AM >> 587

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

625

دانلود:

197

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه ی تطبیقی حکم هدیه به قاضی در فقه مذاهب خمسه

صفحات

 صفحه شروع 651 | صفحه پایان 676

چکیده

 در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد. اکنون این سؤال مطرح است که با توجه به جایگاه حساس قاضی, آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقاله ی حاضر که به روش کتابخانه ای و به شیوه ی توصیفی تحلیلی سامان یافته, مشخص کرده است که فقهای مذاهب اسلامی در این باب به شرح زیر اختلاف نظر دارند: برخی از فقهای متأخر شیعه قائل به جواز مطلق آن شده اند. آنها معتقدند که روایات دال بر حرمت, ضعیفند و احتجاج پذیر نیستند. در مقابل بیشتر فقهای مالکی من باب سد ذریعه مطلقاً آن را حرام دانسته اند. ابوحنیفه و شاگردانش قائل به کراهت شده اند. از نظر آنان نهی وارده در نصوص, بر کراهت دلالت دارد نه حرمت. بیشتر فقهای متقدم شیعه, اکثر شافعیه و حنابله, عده ای از حنفیه و مالکیه قائل به تفصیل شده اند و معتقدند هدیه به قاضی در حالت های مختلف, احکام مختلفی دارد. به نظر می رسد قول به تفصیل, راجح باشد و ملاک در تفصیل, نیت هدیه دهنده و قاضی, وجود رابطه ی قبلی میان قاضی و هدیه دهنده, وجود پرونده ای از هدیه دهنده نزد قاضی, وجود سابقه ی قبلی هدیه به قاضی و میزان هدیه ای است که قبل و بعد از تصدی منصب قضا, توسط هدیه دهنده به قاضی پرداخت می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی