مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,144

دانلود:

841

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل عملکرد شهرهای جدید در نظام شهری کشور

صفحات

 صفحه شروع 131 | صفحه پایان 150

چکیده

 مقوله احداث شهرهای جدید,"عمده ترین سیاستی است که اینک برخی از دستگاه های اجرایی مملکت به منظور دستیابی به هدف هایی, همچون: مهار رشد شهرهای بزرگ, مقابله با مسایل رشد شهرنشینی در آینده و از بین بردن آثار فزاینده تمرکز امور, آن را در راس تصمیم گیری های خود قرار داده اند. از طرفی, طی دهه 85 - 1375 وزارت کشور به طور میانگین هر نه روز, یک نقطه شهری جدید تصویب نموده که در دوره 10 ساله فوق در مجموع 400 نقطه شهری به تعداد شهرهای ایران افزوده شده, حال آنکه سیاست دولت در این شهرها, تنها به ایجاد یک شهرداری و دادن حداقل امکانات مورد نیاز محدود شده است؛ اما هدف از ایجاد شهرهای جدید در ایران را می توان در قالب دو هدف؛ یعنی تمرکز زدایی از شهرهای بزرگ و تمرکزگزینی جمعیت در مناطق توسعه نیافته دانست. بررسی عملکرد شهرهای جدید ایران نشان از آن دارد که شهرهای جدید ایران هنوز نتوانسته است آن جمعیت پیش بینی شده خود را جذب نماید. چه عواملی باعث شده که با وجود سرمایه گذاری های بسیاری که غیر قابل برگشت نیز هست, شهرهای جدید ایران در جذب جمعیت موفق نباشد؟ بی هویتی شهرهای جدید, عدم تطابق با فرهنگ ساکنان, خوابگاهی بودن, مکانیابی نامناسب و ... تنها چند عاملی هستند که در پاسخ به سوال فوق می توان از آنها نام برد. شهرهای جدید ایران اگرچه یک راه حل میانه و سیاستی واقع گرایانه و مصلحت اندیشانه در شرایط زمانی حال است و اگرچه نسبت به راه حل های اضطراری و کوتاه مدت از جامعیت بیشتری برخوردار است, اما تنها نسخه شفابخش مشکلات شهری ایران نیست. این تفکر فقط می تواند به صورت عملکردی برای ایجاد فرصت ها و مجالها برای تهیه برنامه های اساسی و دراز مدت در شهرنشینی کشور باشد که در راس آن تدوین سیاست ملی شهرنشینی و راهبرد در توسعه فضایی کشور و بالا بردن قابلیت شهرهای کوچک و متوسط است که راه حل اساسی در تامین اهدافی است که تاکنون شهرهای جدید در برآورده کردن آنها عاجز مانده اند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

اکبرپورسراسکانرود، محمد، و میرزاجایی، مهدیه. (1389). تحلیل عملکرد شهرهای جدید در نظام شهری کشور. پژوهش و برنامه ریزی شهری، 1(1)، 131-150. SID. https://sid.ir/paper/220179/fa

Vancouver: کپی

اکبرپورسراسکانرود محمد، میرزاجایی مهدیه. تحلیل عملکرد شهرهای جدید در نظام شهری کشور. پژوهش و برنامه ریزی شهری[Internet]. 1389؛1(1):131-150. Available from: https://sid.ir/paper/220179/fa

IEEE: کپی

محمد اکبرپورسراسکانرود، و مهدیه میرزاجایی، “تحلیل عملکرد شهرهای جدید در نظام شهری کشور،” پژوهش و برنامه ریزی شهری، vol. 1، no. 1، pp. 131–150، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/220179/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی